Oppsjømyra Vandring

 • Fuglekikking på Oppsjømyra. Utsyn nordvestover mot Langsua

  Fuglekikking på Oppsjømyra. Utsyn nordvestover mot Langsua

 • Småspove (Numenius phaeopus)

  Småspove (Numenius phaeopus) Foto: Thor Østbye

 • Fjellmyrløper (Limicola falcinellus)

  Fjellmyrløper (Limicola falcinellus) Foto: Thor Østbye

 • Troll-lav

  Troll-lav Foto: Thor Østbye

 • Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

  Svømmesnipe (Phalaropus lobatus)

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 1.2 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 110 meter
 • Varighet: 1-8 timer

Om Oppsjømyra

Til Oppsjømyra naturreservat kommer du lettest fra Vestfjellvegen, gjerne med utgangspunkt fra Oppsjøhøgda. Andre muligheter er å gå inn fra Skjervungen eller fra vegen som går inn mot Ormtjernsætra (betalingsbom). Ta med vanntett fottøy og kikkert! Husk at du er gjest i et naturområde hvor hensyn til sårbart dyre- og planteliv er nødvendig. Kjører du Vestfjellvegen mellom Holsbru og Oppsjøen passerer du gjennom Oppsjømyra naturreservat. Store myrstrekninger ligger på begge sider av bilvegen oppe på Oppsjøhøgda, og det åpne landskapet gir utsikt både mot Jotunheimen, Langsua og Synnfjell. Flate, åpne myrer med koller bevokst med gammel gran og fjellbjørk er typisk for dette området. Myrtypene varierer fra tørre utforminger til bløtmyr hvor du må se deg for hvor støvlene settes! Denne variasjonen i myrutforminger er en av hovedgrunnene til at området er vernet som naturreservat. Toftsætervatnet, Snæra og Vesle Skjervungen er idylliske vatn som innbyr til matpause. I sommerhalvåret kan du oppleve et spennende fugleliv. Våtmarksfugler som trane, svømmesnipe, rødstilk, grønnstilk, småspove og vipe preger området. Et særegent innslag er fjellmyrløper, en fugleart som er nøye tilpasset de bløteste myrene. Dette er en av de få stedene i Sør-Norge hvor denne arten kan oppleves! For de botanisk interesserte er det muligheter for å se arter som finnmarkstarr, skjeggklokke og brudespore, en god grunn for en tur i dette verneområdet.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

På sykkel i Dokkfaret

Langsua

Sykling
Enkel
20.2 km · 4 – 6 t

Sjå elg i Dokkfaret

Langsua

Dyreliv
Enkel
20.2 km · 1 – 4 t

Ormtjernkampen

Langsua

Vandring
Middels
4 km · 2 – 3 t

Kulturlandskapet i Storlægret

Langsua

Vandring
Middels
11.5 km · 5 – 6 t

Sist oppdatert: