Nordre Langsua Vandring

  • Foto: Kjølv Falklev

  • Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

  • Destinasjon Langsua
  • Sesong januar–november
  • Vanskelighetsgrad Medium
  • Lengde 13.7 kilometer
  • Høyde 500 meter
  • Varighet 9–11 timer

Legg i favoritter

Om Nordre Langsua

Uansett hvor du går fra vil det være en god dagsmars til toppen. Aktuelle utgangspunt for tur kan være Øyvassosen ved Vinstervatna, Storhøliseter, Venliseter i Espedalen og Revsjøen i Gausdal. Du kan overnatte på DNT-hyttene Skriurusten og Storkvelvbu, og almenningshyttene Langsubua og Vesterheimsbua. Vi tar for oss turen fra Storhøli (Melbysetra). Herfra går du på merka tursti skilta mot Skriurusten. Etter 3 timars gange i relativt flatt terreng kommer du til stikrysset rett ovenfor Skriurusten tursthytte. Her fortsetter du oppover på merka sti skilta mot Storkvelvbu og Haldorbu. Du har nå Nordre Langsua rett i mot deg. Etter ca 600 m deler stien seg. Du fortsetter mot Haldorbu. Etter ca 1 km ligger det en haug på høyre side av stigen. Her tar du av stien til venste og går på skrå opp fjellsida mot toppryggen og etter hvert til toppen av Nordre Langsua. En større firkanta varde tar i mot deg, samt vidt utsyn til alle kanter.

Feleger i fjellet
Fra gammelt av var det flere leger for hamning både med hest, storfé og sau i Vinsterfjellet. Svartjønnholet, Krusgrav og Langsudalen er alle eksemple på dette. Ledig beite kunne i perioder bli leid bort til såkalte kjøpfedrifter.

Se flere populære opplevelser

Vandring i Haldorbu
Langsua

Vandring 26.7 km · 8 – 12 t

Storeskag-Haldorbu
Langsua

Vandring 9.1 km · 3 – 5 t

Skaget
Langsua

Vandring 3.5 km · 4 – 5 t

Skaget
Valdres

Vandring 3.5 km · 3.5 – 4.5 t

Nordre Langsua kart