Sukkertoppen Vandring

  • Foto: Samuel Taipale

  • Foto: Samuel Taipale

  • Foto: Samuel Taipale

  • Foto: Samuel Taipale

  • Foto: Samuel Taipale

Viktig informasjon

  • Season januar–desember
  • Difficulty Lett
  • Distance 1.5 kilometer
  • Elevation 250 meter
  • Duration 1–3 timer

Legg i favoritter

Om Sukkertoppen

Sukkertoppen er et kjent og kjært fjell for mange i Ålesund, og det blir hyppig brukt. Fra Sukkertoppen får du en fantastisk utsikt i rundskue med by, fjell, kyst og fjord i ett!

Kryss vegen ovenfor Hessa barneskole, og følg Sukkertoppvegen vestover til du finner skiltet der stien starter, inn til høyre like etter nr. 22.

Grusgangen går over i sti og går gjennom et skogholt. Videre følges tydelig sti, delvis våt og skitten, helt til toppen. Du er vel halvveis når du passerer masta til senderen.

Fantastisk utsikt i rundskue!

Alternativ veg:

Du vil nå bli tatt med på en liten rundtur istedenfor å ta den mest vanlige vegen til Sukkertoppen. Istedenfor å gå vestover mot Sukkertoppvegen, kan du gå tilbake mot rundkjøringa i Hessaskaret. Etter at du krysser fotgjengerfeltet går du 3-4 meter mot vest (venstre) og opp en liten asfaltert bakke. Denne asflatveien fører frem til et hus. Før du kommer så langt, skal du opp i skogen til høyre. Stien er tydelig, og med merkede trær blir turen enda lettere. På grunn av merkingen av trærne, er dette en tur du også kan ta med hodelykt etter mørkets frembrudd. Flekkene på trærne er godt synlige i lyset fra lykta.

Resten av turen opp går av seg selv. Et par partier er noe brattere enn den vanlige veien, men stien er tørrere her, samt at du får bedre utsikt over Ålesund enn om du hadde valgt den mest vanlige ruta.

Denne turen er tilgjengelig hele året.

Når du går ned igjen fra Hessaklimpen (Sukkertoppen), kan du godt ta den vanlige stien. Slik får du en variasjon av turen.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Sukkertoppen kart