Fisktjønna i Budal Fiske

Fjelltur til et fiskevann

 • Fiske ved Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark

  Fiske ved Fisktjønna i Forollhogna nasjonalpark Foto: Trond Are Berge

 • Fin ørretfangst

  Fin ørretfangst Foto: Trond Are Berge

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-september
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 4 kilometer (A til B)
 • Stigning: 220 meter
 • Varighet: 1-1.5 timer

Om Fisktjønna i Budal

Ønsker du deg en lett og fin tur til fjells med muligheter for å prøve fiskestanga, er Fisktjønna i Budalen et godt turalternativ. Dette er en fin tur både for store og små. Turen starter fra Bjønnvollvollen i Endalen. Etter en knapp times gange (3,5 km), er du fremme ved det flotte fjellvannet i åpent fjellterreng innenfor Forollhogna nasjonalpark.

Ved Fisktjønna ligger Fisktjønnbua, som er ei av de åpne fiskebuene som forvaltes av Budal fjellstyre.

Fisktjønna og Fisktjønnbua er attraktive turmål for lokalbefolkning og for hytteeiere. Prøv gjerne fiskelykken i Fisktjønna, men husk å løse fiskekort om du er over 16 år. Her kan du fiske etter ørret av god kvalitet. De små tjønnene sør for Fisktjønna er også godt egnet for stangfiske.

På vår-vinteren og særlig om høsten kan det være tilhold av villrein i området.Vis hensyn til villreinen, og la de gå uforstyrret. Det er også viktig å vise hensyn til jaktutøvelse under villreinjakta som pågår i perioden 20.august til 20.september. Er det villrein i området, så sett deg ned på god avstand og følg heller med på dyra i kikkert.

Er du glad i å sykle anbefaler vi at du setter igjen bilen ved parkeringsplassen ved Ena før bomtavla (ved innfallsporten til seterdalen) og sykler setervegen de 4 kilometrene inn til startpunkt for vandreturen ved Bjønnvollvollen.

Veibeskrivelse

Bil

Mange veger fører til Budalen og bygdesenteret Enodd. Hvor det er lurest og raskest å kjøre avhenger av om du kommer sørfra via E6, fra Berkåk mot Soknedal, nordfra fra Trondheim og Støren eller fra Røros i sør-øst via Kotsøy. Fra Kotsøy og fylkesvei 30 er det 17 km til bygdesenteret Enodd (ca. 20 minutt å kjøre). Fra Enodd er det ca. 8 km å kjøre til bomtavla for setervegen i Endalen, der man må betale bompenger for å kjøre videre. Fra bomtavla er det ca. 4 km frem til startpunkt for turen ved Bjønnvollvollen. Parkeringsmuligheter ved setra. Her er det skiltet til "Fisktjern".

Sykkel

Fra Enodd sentrum i Budalen eller fra bomtavle i begynnelsen av Endalen (ved Ena og like før bomtavle) kan du parkere bilen og sykle frem til start for vandreturen. Sykkelturen fra parkering ved Ena er ca. 4 km etter seterveg, og er en fin start på turen til fjells.

Tog og sykkel

Tar du Rørosbanen kan du gå av på Rognes, og sykle herfra til Endalen. Ca.2,5 time på sykkel (26 km) til inngangen på Endalen. Stigning hele vegen. Overnatting på Enabu anbefales.

Turbeskrivelse

Fra setra Bjønnvollvollen (ca. 700 m.o.h) går det tydelig sti opp lia gjennom frodig fjellbjørkeskog. Skogen er lysåpen og fin og preget av lang tids bruk til beite for storfe og småfe. Etter ca. 1,5 km og 130 m stigning kommer du opp i mer åpent fjell- landskap og innenfor grensa til Forollhogna nasjonalpark. Turen går videre i lett terreng frem til Fisktjønna og Fisktjønnbua. Utløpsbekken fra Fisktjønna må krysses før du kommer fram til bua, men dette går som regel greit med godt fottøy. Dette er en lett og fin tur til fjells med flott utsyn når du kommer over skogbandet. Fint tur for blåbærplukking om høsten (august). Været skifter fort til fjells - så følg med på væremelding og ta med tilstrekkelig klær og utstyr for opphold i fjellet. Her er det også fint å ta med telt for overnatting.

Faktaopplysninger

 • Fisktjønna ligger i Forollhogna nasjonalpark. Fjellområdet har rik og variert vegetasjon, fugle- og dyreliv.  Villrein og kulturminner er en del av verneformålet.
 • Fiskemulighetene i området er mange og fisken er kjent for å ha svært god kvalitet.
 • Lett fjelltur som passer fint for turfølge med barn
 • Ta gjerne med telt for overnatting, kikkert og fotoapparat
 • Fiskekort kan kjøpes lokalt av Budal fjellstyre eller på inatur.no (døgnkort, ukekort eller sesongkort. Kortet kan brukes for fiske i fjellvann på samtlige statsallmenninger i kommunen. Det gir tilgang til over 80 fiskevann!

Fasiliteter

 • Åpen fiskebu ved Fisktjønna for rast og overnatting.

Overnattingsmuligheter

 • Enabu ved inngangen til Endalen er en fin hytte og et flott utgangspunkt (booking: Inatur.no)
 • Inatur.no for overnatting i Endalen
 • Hiåvollan seter i Endalen
 • Les mer om overnattingsmuligheter og aktiviteter på Budals egen nettsiden (Budal.net)
 • Fiskebua ved Fisktjønna, som er Budal fjellstyrets åpne bu. Her må du dele plassen med andre som kommer innom for å raste eller overnatte. Det forutsettes at bua ikke brukes til overnatting flere netter på rad. 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Blåola i Endalen i Budal

Forollhogna

Sykling
Middels
40.4 km · 6 – 7 t

Ruv

Forollhogna

Vandring
Middels
3.5 km · 1 – 1.5 t

Sist oppdatert: