Vangrøftdalen Sykling

Opplev en av Norges rikeste seterdaler fra sykkelsetet

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-oktober
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 16.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 130 meter
 • Varighet: 1.5-5 timer

Om Vangrøftdalen

Opplev en av Norges frodigste og aktive seterdaler fra sykkelsetet. Vangrøftdalen er en vakker seterdal der setring, beite og slått gjennom generasjoner har skapt et unikt kulturlandskap. 

Området har en spesiell kulturhistorie med mange setre per gard og med vekselbruk av seterdalene. Mange av gardene hadde tidligere fire til seks setre hver, vanligvis ei vårseter og ei høstseter nær bygda og to sommersetre, ei i Vangrøftdalen og ei i Kjurrudalen. Det ene året slo de slåttene i den ene dalen og setret i den andre, neste år motsatt. Mange av gardene har fortsatt to til tre setre med seterhus.

Vakkert seterlandskap med seterbebyggelse, kulturminner, frodige engbjørkeskoger og rikmyrer med stort artsmangfold har gjort at området er vernet som landskapsvern-område. 

Her beiter et betydelig antall sau og storfe blant de mest næringsrike og velsmakende urter. Kanskje har melka du har fått servert ved frokostbordet opphav i disse traktene?

Sykkelturen går gjennom hoveddallføret men gir også muligheter for avstikkere til flere setergrender innover dalen. Målet for turen er Utistuvollen, et fredet setertun fra 1800-tallet. Denne setra tilhører garden Utistu i Dalsbygda som også er fredet som et verdifullt bygningsmiljø og gardstun. Like ved Utistuvollen ligger setergrenda Kløftåsen. Der er alle 6 setrene i aktiv drift med setring, slått eller beite. 

Turen følger grusvei som er bred og lett å sykle. Tidvis kan det være stor trafikk på hovedvegen gjennom dalen, både landbrukstrafikk (traktorer og tankbiler) og biltrafikk. Det er mulighet for en alternativ trasè deler av vegen om Storbekkdalen, men dette gir noe mer stigning. Skiltet til høyre før du kommer til Fosskleiva. 

Veibeskrivelse

Med bil: Følg Fv. 572 nordover fra Dalsbygda sentrum. Ta til venstre (skilt mot Vangrøftdalen) i krysset ved Vangen. Fra Vangenkrysset er det ca. 4,5 km til bomtavla ved Løvli. Her er det muligheter for parkering på grasslette til venstre rett før bomtavla. Parker slik at du ikke stenger avkjøring til nærliggende jorde. Sykkelturen fortsetter langs setervegen.
Du kan også velge å sykle hit fra sentrum i Dalsbygda, fra Os, Røros eller Vingelen. Fra Os anbefales det å sykle "øvervegen" (fylkesveg 753) til og gjennpm Dalsbygda opp til Vangen. denne turen gir deg fantastisk utsikt over bygda og fjellene rundt. 

Turbeskrivelse

Turen starter ved bomtavla på Løvli og går på lett og kupert grusvei innover dalen. Hardeste stigningen er ved Fosskleiva. Ved Fosskleiva er det en tilrettelagt slette med benker og toalett. Her kan det være fint å ta en rast nedenfor fossen. I tillegg egner området seg godt som teltplass! Hold til venstre i krysset ved Tverrelvbrua. Her er det fint å avkjøle seg i elva. Videre innover dalen går turen til Utistuvollen, et fredet setertun fra 1800-tallet.

Det er ingenting i veien for å fortsette sykkelturen videre innover dalen, eller ta avstikkere på andre veger, eller fortsette til fots om man ønsker det.


Faktaopplysninger

 • Seterdalene Vangrøftdalen og Kjurrudalen er vernet som landskapsvernområder og har i tillegg status som utvalgte kulturlandskap. Les mer om utvalgte kulturlandskap på landbruksdirektoratets nettsider.
 • I Vangrøftdalen er det ca. 20 setre i aktiv drift med melkeproduksjon og dyr på utmarksbeite. I tillegg beiter et betydelig antall sau i området. Det er i tillegg aktiv seterdrift i flere av de andre seterområdene rundt Dalsbygda.

Fasiliteter

 • Gratis parkering på tilrettelagt parkeringsplass/slette ved bomtavla på Løvli
 • Tilrettelagt rasteplass/naturcamp med toalett og benker ved Fosskleiva, samt rast ved vegkryss til Skarvdalen (ved steinen "Til fedrenes minne")

 • Utistuvollen har åpen seterkafé lørdager og søndager på sommeren. Her finnes også aktiviteter for barn på setervollen. Se fjellfolge.no.

 • I elva Vangrøfta er det muligheter for å fiske. Informasjon om fiskekort kan du få ved bomtavla på Løvli og på fishspot.no  

Overnattingsmuligheter

 • Muligheter for seterovernatting på setre i området

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Gruvåsen

Forollhogna

Vandring
Middels
1.9 km · 1 – 2 t

Synnerhogna

Forollhogna

Vandring
Middels
9.1 km · 3 – 5 t

Sist oppdatert: