Sameboplass ved Rennsen Kulturminner

  • Foto: Svein Erik Ski

  • Foto: Svein Erik Ski

  • Foto: Svein Erik SKi

Viktig informasjon

  • Destination Valdres
  • Season januar–desember

Legg i favoritter

Om Sameboplass ved Rennsen

Samiske gammetufter ved innsjøen Rennsen i Vestre Sildre
Fire gammetufter med samisk opphav med intakte eldstader er registrert ved Rennsen. Tuftane er ein rekkjebustad som var ganske vanleg i vikingtid/mellomalder nordover i landet. Gammetuftene har eit svært klassisk samisk mønster i utforming og plassering i landskapet lik det som ble funnet i Aursjøen i Lesja om lag 15-20 mil lenger nord. Ein rund jordvoll avgrensar tufta, og hellelagde eldstader på rekkje med den heliage boaššu steinen. Boaššu lå bak eldstaden og var eit heilag område i bustaden. Samane levde ei nomadisk tilvære, og ein reknar med at plassen vart brukt i delar av året, truleg i samband med villreinsfangst. I nærleiken ligg også ein flyttblokk med skålgrupar (ein type helleristningar frå bronsealderen), men desse har truleg ingen samanheng med sametuftane.


Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Sameboplass ved Rennsen kart