Sameboplass Kulturminner

  • Foto: Svein Erik Ski

  • Foto: Svein Erik Ski

  • Foto: Svein Erik SKi

Viktig informasjon

  • Destinasjon Valdres
  • Sesong juni–november

Legg i favoritter

Om Sameboplass

Samiske gammetufter ved innsjøen Rennsen i Vestre Sildre
Fire gammetufter med samisk opphav med intakte eldstader er registrert ved Rennsen. Tuftane er ein rekkjebustad som var ganske vanleg i vikingtid/mellomalder nordover i landet. Gammetuftene har eit svært klassisk samisk mønster i utforming og plassering i landskapet lik det som ble funnet i Aursjøen i Lesja om lag 15-20 mil lenger nord. Ein rund jordvoll avgrensar tufta, og hellelagde eldstader på rekkje med den heliage boaššu steinen. Boaššu lå bak eldstaden og var eit heilag område i bustaden. Samane levde ei nomadisk tilvære, og ein reknar med at plassen vart brukt i delar av året, truleg i samband med villreinsfangst. I nærleiken ligg også ein flyttblokk med skålgrupar (ein type helleristningar frå bronsealderen), men desse har truleg ingen samanheng med sametuftane.


Se flere populære opplevelser

Gråkampen
Vaset

Skitur 4.2 km · 3 – 4 t

Skatten i Hulabakkhula
Vaset

Kulturminner 8.5 km · 6 – 8 t

Gråkampen
Vaset

Vandring 4.8 km · 5.5 – 6.5 t

Valtjednknatten
Vaset

Vandring 0.4 km · 0.3 – 0.5 t

Sameboplass kart