Sameboplass

Kulturminner

Legg i Favoritter

Samiske gammetufter ved innsjøen Rennsen i Vestre Sildre
Fire gammetufter med samisk opphav med intakte eldstader er registrert ved Rennsen. Tuftane er ein rekkjebustad som var ganske vanleg i vikingtid/mellomalder nordover i landet. Gammetuftene har eit svært klassisk samisk mønster i utforming og plassering i landskapet lik det som ble funnet i Aursjøen i Lesja om lag 15-20 mil lenger nord. Ein rund jordvoll avgrensar tufta, og hellelagde eldstader på rekkje med den heliage boaššu steinen. Boaššu lå bak eldstaden og var eit heilag område i bustaden. Samane levde ei nomadisk tilvære, og ein reknar med at plassen vart brukt i delar av året, truleg i samband med villreinsfangst. I nærleiken ligg også ein flyttblokk med skålgrupar (ein type helleristningar frå bronsealderen), men desse har truleg ingen samanheng med sametuftane.


Svein Erik Ski
Svein Erik SKi

Likte du Sameboplass? Finn opplevelser i nærheten.

Gråkampen

3 - 4 t

4.2 km

Skatten i Hulabakkhula

6 - 8 t

8.5 km

Gråkampen

5.5 - 6.5 t

4.8 km

Valtjednknatten

0.3 - 0.5 t

0.4 km