Reinsslakting ved Seksin Kulturminner

  • Foto: Katharina Sparstad

  • Foto: Katharina Sparstad

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Valdres
  • Sesong: september-november

Om Reinsslakting ved Seksin

Nesten helt inne ved Olefjorden, ved stølsgrenda Seksin, foregår det noe spektakulært hver første helg i september. I mange dager har reingjetere samlet flokken i Fram tamreinlag, og drevet dem hit for å ta ut slaktedyr. Helt siden 1925 har Fram tamreinlag drevet reindrift i Valdres. Dyra til Fram tamreinlag beveger seg i østfjella i Valdres (geografisk nord) i området Tyin – Steinbusjøen - Slettefjell om sommeren, og er på vinterbeite ved Skaget (Øystre Slidre) – til Spåtind, Nord-Torpa, om vinteren. På samme måte som sau og andre beitedyr, plukkes det hver høst ut et visst antall kalv, simler og bukker til slakt. Fram tamreinlag har ca. 5000 rein i Valdresfjella, og 1200 dyr, eller ca. 50 tonn kjøtt, blir slaktet på slaktepassen ved Seksin hver høst. Istedenfor å kjøre dyra til slakteriet, kommer slaktebiler fra Røros slakteri hit dyra er. I 2014 fikk GILDE spesialitet-merket unik smak for høyfjellsrein fra Jotunheimen og Valdres! I Oppland er det til sammen fire tamreinlag som alle ligger i eller rundt Jotunheimen. I tillegg til Fram er det Vågå, Lom og Filefjell tamreinlag, der sistnevnte holder til i Valdres vestfjell (geografisk sør) fra Filefjell – Hemsedal og ned til Vassfaret om vinteren. Faktisk er Oppland det nest største fylket på reindrift når en ser på produsert kilo kjøtt pr. år, ca. 200.000 kg Adkomst Ta Slettefjellvegen (bomveg) fra Dalsbru i Vang eller Lykkjevegen fra Beito i Øystre Slidre. Kjør forbi Mugnestølen (fra Vang) og vannet Fleinsendin, og ta der nordover fra Slettefjellvegen og inn på Olevegen. Fra krysset er det ca. 5 km. Det kan dokumenteres reindrift i fjellområder i Sør-Norge tilbake til 1700-tallet. Tidligere i langt større omfang enn i dag, både mht. antall reinlag og totalt antall tamrein. Det foregikk en utstrakt handel og flytting av rein fra de sørlige samiske reinbeiteområder både i Norge og Sverige. Mange samer flyttet også med, og etablerte seg i tilknytning til reinlagene. Tamreinlagene er omgitt av, og grenser nært opptil, områder med villrein. Historisk har dette representert store vanskeligheter med å beholde reinen, da den lett blandet seg og forsvant inn i villreinflokkene. Mange tamreinlag har bukket under som følge av dette, kombinert med problemer med rovdyr, særlig ulv.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Fleinsendin

Vang

Vandring
Middels
5.7 km · 2.5 – 3.5 t

Ole - Yksendalsbue

Vang

Vandring
Middels
13.1 km · 3 – 6 t

Sist oppdatert: