Mørstadstølen Kulturminner

 • Steinøks

  Steinøks Foto: Katharina Sparstad

 • Gravfunn frå folkevandringstid

  Gravfunn frå folkevandringstid Foto: Kulturhistorisk Museum

 • Utgravd snitt

  Utgravd snitt Foto: Katharina Sparstad

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: juni-november

Om Mørstadstølen

De lange, smale vannene i Vinstravassdraget danner en naturlig ferdselsvei mellom øst og vest både for folk og dyr. I mange tusen år har jegere jaktet rein og elg på trekk her oppe mellom sommer- og vinterbeiter. De eldste funnene er gjort ved Mørstadstølen der det er funnet tykke lag av beinavfall fra flere tusen år med jakt. På de værutsatte nesene i østenden av Vinstre har arkeologer gravd frem tykke lag med rester etter boplasser som er opp til 8500 år gamle (eldre steinalder). Funn av store mengder med beinavfall viser at menneskene som bodde her i eldre steinalder drev med jakt på rein som trakk over sundet på vei mellom sommer- og vinterbeite. Nord og sør for vannet ligger også flere fangstgroper og buestillinger som forteller om den langvarige storviltjakten i området. På Mørstadstølen ligger en av boplassene her ved Vinstre. Her fant arkeologene en grav, en såkalt fangstmarksgrav eller fjellgrav. Omtrent 500 e.Kr, i eldre jernalder, ble en person gravlagt ytterst på neset ved Mørstadstølen. Den døde hadde fått med seg 12 pilspisser, 2 kniver, en spydspiss, en saks og en skinnskraper. Jegeren med sine våpen og redskap var lagt ned i en liten sirkel av stein. Steinsirkelen var gravd ned i restene etter en boplass fra eldre steinalder. I tillegg til den unike historiske tidslinja inneholder engene ved Mørstadstølen et spesielt rikt biologisk mangfold med rødlistede (utrydningstrua) beitemarksplanter som bakkesøte, marinøkkel og fjellmarinøkkel. Adkomst Neset ved Mørstadstølen ligger lett tilgjengelig langs sykkelruta Mjølkevegen som her følger Jotunheimvegen. Fra Jotunheimvegen går en privat bilveg ned til stølene på Mørstadstølen. Mjølkevegen er en tur på ca. 250 km som går i vakkert fjell- og seterlandskap fra Vinstra til Gol. Den er skiltet i begge retninger fra Ruten Fjellstue i Espedalen gjennom Valdres til Storefjell Resort på Golsfjellet. I fire år, fra 2013-2016 skal det gjennomføres arkeologiske undersøkelser i Vinstravassdraget. Vannene som skal undersøkes er Bygdin (1056 moh), Vinstre (1030 moh), Kaldfjorden (1019 moh), Øyangen (998 moh), Nedre Heimdalsvatn (1052 moh) og Olstappen (668 moh). Arbeidet utføres av Norsk Maritimt Museum, Kulturhistorisk museum og Oppland fylkeskommune. I perioden er det gjort flere oppsiktsvekkende funn. I tillegg til fangsgraven på Mørstadstølen ble det på Olstappen lenger øst mot Skåbu gjort oppsiktsvekkende funn av brent elgbein. Tre prøver er datert til ca. 6500 f.Kr (ca. 7700 BP), mens den eldste dateringen er til ca. 8000 f.Kr. (ca. 8854 BP). Dette er så vidt vi vet de absolutt eldste dateringene knyttet til elgfangst i Norge! Se også http://www.nrk.no/video/PS*169411

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Randonee introduction at Bygdin

Beitostølen

Skitur
Enkel
5.4 km · 1.5 – 3 t

Olestølen

Valdres

Støl
Enkel
 

Bitihorn

Jotunheimen

Vandring
Middels
6.4 km · 2 – 4 t

Valdresflye - Torfinnsbu - Bygdin

Vang

Vandring
Middels
26.3 km · 3 – 4 t

Sist oppdatert: