Kyststien på Asmaløy Vandring

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Pikesten Lighthouse

    Pikesten Lighthouse Foto: Rolf Sørensen

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Ytre Hvaler
  • Sesong: januar-desember
  • Vanskelighetsgrad: Enkel
  • Lengde: 6.7 kilometer (A til B)
  • Stigning: 30 meter
  • Varighet: 3-6 timer

Om Kyststien på Asmaløy

Kyststiene er utmerket for deg som ønsker å vandre og lære Hvalernaturen bedre å kjenne. Kyststien på Asmaløy er 7 km fra Åsebu til Vikerhavna. Det er mange perler underveis. For mange kan derfor noe kortere rundturer være vel så aktuelt. 

Kartet viser hele kyststien. I teksten vil du finne forslag til mindre rundturer om det passer deg bedre.

Veibeskrivelse

Fra Fredrikstad kjører du riksvei 108 mot Hvaler. Når du har krysset brua over til Asmaløy, er det ca 700 meter til parkeringsplassen ved Åsebu. Parkeringsplassen ligger rett ved hovedveien.

Bussene fra Oslo og Fredrikstad stopper også ved Åsebu.

Turbeskrivelse

Åsebu - Brattestø; 2 km.

Fra parkeringsplassen, går du veien ca 300 m vestover til Åsebu, hvor du møter det trange sundet mellom Asmaløy og Spjærøy. Kyststien forlater her veien og går langs sundet på sti sørover til Brattestø. Du vil gå på svaberg, krysse partier med stein, og innimellom mange små innbydende sandstrender. Stien er godt merket, men ikke egnet for barnevogn. Brattestø er Hvalers eldste fiskerihavn, og er fortsatt en plass med liv og røre. I havna kiosken hvor du kan kjøpe drikke, is og få servert lettere retter.

Ønsker du en rundtur, følger du to mindre grusveier tilbake til parkeringa på Åsebu. Først innover øya langs Huserveien fram til Gravningen, som følges til Åsebu.

Rundturen er totalt på 4 kilometer.

Brattestø - Huserstøet; 1 km

Kyststien rundt Brattestø og videre mot Pikesten fyr og Huserstøet er en fantastisk vandring. Ved fyret ligger den flotte rullesteinsstranda som ble til da innlandsisen lå i ro her for ca 13000 år siden, før den trakk seg videre tilbake. Den er en del av det ytre raet. Du finner hvalskrottfjell og skuringsstriper som viser hvilken retning isen hadde. Og på stormfulle dager hvor sjøen fra Skagerakk står rett på, er Pikesten fyr plassen for å oppleve hvilke kreftene i havet. Kanskje velger du samme veien tilbake langs sjøen til Brattestø. Ønsker du en rundtur, går du fra Huserstøet til Skipstadkilen, hvor du tar innover øya til Skipstad og Huser langs små bygdeveier. På Huser kan du velge å gå ned til Brattestø, eller ta veien Gravningen til parkeringa ved Åsebu.

Brattestø - Huserstøet - Vikerhavna; ca 4,6 km.

Etter Huserstøet går stien over til Svanebukta, hvor den dreier innover og runder Skipstadkilen. Den fortsetter på østsida av Vikerkilen og sørover fram til Vikerhavna. Disse kilene har en meget rik flora og fauna. Skipstadkilen er grunn og nesten helt omkranset av takrør. Vikerkilen er dypere og har et mer maritimt preg. Begge områdene er viktige for fugl. Som rasteplass for våtmarksfugler under vår- og høsttrekket. I takrørskogen trives blåstrupe, myrsanger og sivsanger. Skjeggmeisen er en relativt nyinnvandret art som trives i Skipstadkilens takrørgress. Øverst i strandsonen ved Vikerkilen er det mange sjeldne salttålende planter.

Kyststien går på denne strekningen stort sett i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Syd på øya ligger Vikerbogen med molo, og er plassen for deg som ønsker å se hva sjøen kan gi av variert fiskefangst.

Faktaopplysninger

Innbydende sandstrender

Pikesten fyr med havet rett på

Spennende spor fra siste istiden

Botanisk mangfold

Fasiliteter

Kiosk i Brattestø

Toalett i tilknytning til kiosken i dens åpningstid


Overnattingsmuligheter


Airbnb har flere tilbud nord og sør på Asmaløy.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Pikesten fyr

Ytre Hvaler

Vandring
Enkel
4.2 km · 1 – 2 t

Akerøya

Ytre Hvaler

Overnatting
Enkel
 

Storesand - Akerøya

Ytre Hvaler

Padling
Krevende
21.7 km · 5 – 6 t

Herføl rundt

Ytre Hvaler

Padling
Krevende
13.7 km · 4 – 5 t

Sist oppdatert: