Röjdåfors kvarn Kulturminner

  • Röjdåfors kvarn med møllerboligen til høyre.

    Röjdåfors kvarn med møllerboligen til høyre. Foto: Asbjørn Langmyr

  • Kvernhuset som står der i dag, ble bygget i 1859. Men helt siden 1697 har det vært virksomhet her.

    Kvernhuset som står der i dag, ble bygget i 1859. Men helt siden 1697 har det vært virksomhet her. Foto: Asbjørn Langmyr

  • I kvernhuset finnes to par stein som drives av møllehjulet

    I kvernhuset finnes to par stein som drives av møllehjulet Foto: Asbjørn Langmyr

Viktig informasjon

Om Röjdåfors kvarn

Både i Hedmark og Värmland fantes mange kverner som ble drevet av vannkraft. De fleste er dessverre borte i dag, men Röjdåfors kvarn like øst for utløpet av Røgden, like ved riksvei 201, er bevart som et viktig kulturminne. Her har det vært mølle siden 1697, helt til ca 1960. Møllebygningen som står i dag, er fra 1859. I denne finnes to møllesteiner som drives av vannkraft. Inne var det også overnattingsplass til bønder, som noen ganger måtte vente i flere dager på å få malt kornet.

Röjdåfors kvarn er åpen om sommeren, og hver lørdag i uke 28 er mølla i drift. Da kan man kjøpe brød av ferskt skredmjøl, det vil si havre som blir ristet over sterk varme, slik at skallet løsner. Det er dette mjølet som i hovedsak brukes til finnenes "nasjonalrett" motti, eller nävgröt som retten kalles i Sverige.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Røgden to Løvhaugen

Finnskogleden

Vandring
Middels
14.7 km · 6 – 8 t

Løvhaugen to Röjden

Finnskogleden

Vandring
Middels
17.1 km · 7 – 9 t

Askosberget to Røgden

Finnskogleden

Vandring
Enkel
15.4 km · 3 – 4 t

Øyermoen to Askosberget

Finnskogleden

Vandring
Middels
13.6 km · 4 – 6 t

Sist oppdatert: