Röjdåfors kvarn Kulturminner

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Röjdåfors kvarn

Både i Hedmark og Värmland fantes mange kverner som ble drevet av vannkraft. De fleste er dessverre borte i dag, men Röjdåfors kvarn like øst for utløpet av Røgden, like ved riksvei 201, er bevart som et viktig kulturminne. Her har det vært mølle siden 1697, helt til ca 1960. Møllebygningen som står i dag, er fra 1859. I denne finnes to møllesteiner som drives av vannkraft. Inne var det også overnattingsplass til bønder, som noen ganger måtte vente i flere dager på å få malt kornet.

Röjdåfors kvarn er åpen om sommeren, og hver lørdag i uke 28 er mølla i drift. Da kan man kjøpe brød av ferskt skredmjøl, det vil si havre som blir ristet over sterk varme, slik at skallet løsner. Det er dette mjølet som i hovedsak brukes til finnenes "nasjonalrett" motti, eller nävgröt som retten kalles i Sverige.

Röjdåfors kvarn kart