Vøringsfossen Utsiktspunkt

  • Foto: Jørn Hagen

Viktig informasjon

  • januar – desember

Om Vøringsfossen

Vøringsfossen er ein av dei mest kjente fossane i Norge som spring ut frå elva Bjoreia vest på Hardangerviddeplatået. Store vassmengder stuper 182 m rett ned i Måbødalen, eit trangt og vilt dalføre som slynger seg nedover til dei mjukare og grønare områda av Hardanger. Vassmengden i elva er regulert i samband med kraftutbygging i sommersesongen. Byggeprosjektet rundt Vøringsfossen er godt i gang, dei nye og spektakulære nye utsiktspunkta skal være ferdig i 2022. På grunn av Vøringfossens gjennombrudd som nasjonalt symbol og naturattraksjon vart Hardangerfjorden trafikkert.