Fisking i Reinheimen Fiske

 • Tordalen

  Tordalen Foto: Morten B. Stensaker

 • Langvasslågån

  Langvasslågån Foto: Anna Bilstad

 • Torsvatnet

  Torsvatnet Foto: Anna Bilstad

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Skjåk
 • Sesong: juni-november

Om Fisking i Reinheimen

Område - Skarvedalen, Storvatnet, Tora, Torsvatnet
Dette kan man kalle en rundtur i villmarka. På denne turen bør man ha 3–4 dager for å ha god tid til å utforske interessante vatn. Terrenget er prega av slake flyer, men mye stein. Det er likevel lett å gå, siden det ikke er grov ur. Fra midten av juli, og ut august er den beste perioden for rundturen, da det ofte blir seint isfritt i dette området. Utgangspunktet er Billingen seter.

Eksempel på rundtur
Følg merka DNT-sti som går langs elva Tora innover Tordalen til Tverråhytta. Ørreten i Tora er som regel lett å få, men er ikke av de største.

Ta deretter turen videre langs DNT-stien til Torsvatnet. Ørret på halvkiloen er vanlig i Torsvatnet. Elles anbefales det å ta turen inn til Flatvatnet, Bollvatnet og Spongvatna som alle huser ørret på over kiloen. Det går ingen merka sti til disse vatna, og man er nesten garantert å ha fjellvatna for seg selv.

Overnatting i telt eller i Skjåk Almenning sin hytte Storvassbue (eventuelt ta turen langs elva Spongje og Dørvatna mot Storvassbue). Turen over mot Skarvedalen tar man gjennom Dør, skaret mellom Høggøymen og Dørkampen. Det er verdt å ta med seg Midtre og Austre Dørtjønnen og Blåbergtjønne på tur til Skarvedalsbue. I Skarvedalen er det flere mindre vatn man kan prøve lykka i, kvaliteten på ørreten er bra, selv om man er høyt til fjells. På turen hjemover går man utover Skarvedalen og etterhvert langs elva Føysa nedover mot utgangspunktet på Billingen.

På veg mot Billingen kan man godt ta turen om Rognebergtjønne og/eller Langvatnet i Langvasslågån. Alle vatna egner seg godt for både stang- og oterfiske.


Adkomst
Kjør rv 15 til 18,9 km vest for Dønfoss, ta av riksvegen mot nord/høyre 100 m etter brua over elva Tora. Kjør opp på Billingen seter og parker på parkeringsplass.

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

The Stonebridge over Føysa river

Skjåk

Vandring
Middels
2.9 km · 1.5 t

Billingen Sæterpensjonat

Skjåk

Overnatting
Enkel
 

Diktarstigen

Skjåk

Vandring
Enkel
0.6 km · 0.5 t

Billingen – Måsåbakkane, Skjåk

Skjåk

Langrenn
Enkel
6.7 km · 0.5 – 2 t

Sist oppdatert: