Fisking i Tundradalen og Storgrovtjønn Fiske

 • Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske.

  Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske. Foto: Morten B. Stensaker

 • Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske.

  Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske. Foto: Steffen Kjønnås

 • Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske.

  Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske. Foto: Anders Eriksen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Skjåk
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 8.5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 240 meter
 • Varighet: -4.5 timer

Om Fisking i Tundradalen og Storgrovtjønn

Innover Tundradalen finner man et av Skjåk’s beste områder for fjellfiske. Turen innover langs elva er en tur som passer for de aller fleste da det er lett å gå, og liten stigning. Umerket, men tydelig sti på nordsiden av elva.

Mange av ørretene i elva er i størrelsen 300-700g. I Skjåk har trolig denne elva størst snittstørrelse på ørreten, om en ser bort fra hovedvassdraget (Ottaelva).

Ørret er den eneste fiskearten i elva. Det er en del småfisk innover men det finnes ørret på halvkiloen. Det er satt ut fisk i de fleste vann på begge sider av Tundradalen.

Løsmassetransport av breslam fra Ytre Gjelåe er særlig stor på på varme dager, og farger elva Tundra turkis.

Nedre Tundradalstjønn og Tundra ovenfor Ytre Gjelåe er fine områder for stangfiske. Men også i Tundra nedstrøms Ytre Gjelåe når det ikke er for varmt i været.

Ønsker man en tur opp i høyden kan man ta turen til østre-, vestre- og Grønstorrgrovtjønn. Alle tre tjønnene egner seg for stangfiske.

Overnatting
Ønsker man å gjøre fisketuren til en overnattingstur så har Skjåk Almenning utleie av fjellbua Grønnstorrbu.


Adkomst
Kjør rv. 15 fra Bismo og 10 km vestover. 250 m før Dønfoss tar Tundradalsvegen av mot sør. Dette er bomveg, ta med kontanter. Fortsett 9 km til Tundradalssetra og parker der. Gå over elva Tundra på bru til vestsiden og følg stien innover til Grønnstorrbu.

Avstand og tidsbruk
Tundradalen: 8,4 km sti, 225 m stigning – 2,5 timer
Storgrovtjønn: 11 km sti/terreng, 615 m stigning – 4 timer

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Grønnstorrbu i Breheimen

Skjåk

Overnatting
Enkel
8.3 km

Liabu ved Breheimen

Skjåk

Overnatting
Enkel
 

Kleivberget

Skjåk

Vandring
Middels
0.7 km · 1 t

Sist oppdatert: