Pollvatnet Fiske

  • Det er sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet.

    Det er sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet. Foto: Morten Kielland

  • Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta.

    Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Foto: Skjåk Almenning

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Skjåk
  • Sesong: april-november

Om Pollvatnet

Pollvatnet minner om ei stille elv som renner gjennom et delta. Det er breslam fra de store isbreene i Breheimen Nasjonalpark som gjennom åra har fylt opp Pollvatnet og forma det til et vann med mange kanaler. Løsmassetransporten er fremdeles stor og breslammet farger vannet turkis i varme perioder om sommeren. På grunn av løsmassetransportene av grus, sand og breslam er bunnen jevn og fin for vading når elva ikke er flomstor.

Det er innført fangstbegrensning på strekningen fra Pollfoss og ned til utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Sona er 5 km lang, og øvre del av sona er lett tilgjengelig fra vei. I den midtre delen er det best med kano eller båt, i den nedre delen er det grei atkomst fra vei på begge sider av elva. I resten av elva er det ingen restriksjoner på uttak.

Det beste fiske er fra Pollfossen og rundt Pollodden. Dette stykket av elva er 1,4 km og elva renner stille i et bredt løp. Det er også bra fiske der elva Framruste og Glitra renner ut i Ottaelva, eller på Polløya.

Øverst i sona, på østsida av elva ved Pollodden er det lagt til rette med gapahuk og bålplass.

Adkomst
Kjør av rv 15 til venstre rett før Pollfoss mot Framruste. Kjør 700 m og parker. Du kan også parkere langs rv 15, kjøre ned på Pollodden ved Pollmoen eller kjøre rundt vannet til Pollsæter.

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Åsen Rundt

Skjåk

Langrenn
Middels
22.5 km

Uppnose

Skjåk

Vandring
Enkel
5.2 km

Rundhaugen Bråtååsen

Skjåk

Skitur
Enkel
3.9 km

Sist oppdatert: