Lortjønnen Fiske

  • Pen fisk, i fint fiskeområde for hele familien.

    Pen fisk, i fint fiskeområde for hele familien. Foto: Morten B. Stensaker

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Skjåk
  • Sesong: juni-november

Om Lortjønnen

Fint fiskeområde for hele familien. Lortjønnen er en rekke av 5 tjønner i indre Lordalen. Nedre tjønn ligger nærmest Sveinbu som er en utleiehytte hos Skjåk Almenning. Her er også båt til utleie. Ovenfor Sveinbu ligger Stortjønn, Pålvikje, Nebbetjønn og Løtjønnen på rekke.

Det blir satt ut fisk på Lortjønne (1320 moh, lengst sør). Ellers har Lortjønnen tilnærmet urørt ørret bestand fordi kultiveringen er avgrenset til noen yngelutsettinger av en lokal stamme. Det er registrert skjoldkreps i Lortjønn. Nedre tjønn (lengst nord) er et garnfiskevann, og fisken er vanskelig å ta på annen redskap.

På småtjønnene i indre Lordalen og rundt Mjølakolotjønn, Såvarhaugtjønn, Bobergtjønn, Åflottjønn med flere kan du legge opp til fine fisketurer med stang. Du kan også prøve elvefiske i øvre deler av Lora, på grensa til Lesja.

Adkomst
Kjør fylkesvei 485 mot Jøingsli like vest for Bismo. Aursjovegen tar av til høyre 5 km vest for Bismo. Kjør vegen 8,7 km opp på fjellet til du ser Aursjoen. Parker på parkeringsplassen ved hytta på Vikhø. Følg merket sti mot Aursjotjønn og blåerket sti videre til Sveinbu.

Avstand og tidsbruk

10,6 km sti, 265 m stigning – 3 timer

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Aukarsvatnet

Skjåk

Fiske
Enkel
5.2 km

Sveinbu

Skjåk

Overnatting
Enkel
10.5 km

Vatnet kultursti

Skjåk

Kulturminner
Enkel
5 km · 1.5 t

Aursjobu ved Reinheimen

Skjåk

Overnatting
Enkel
 

Sist oppdatert: