Ottaelva, Lom - Marlo Fiske

  • Velkommen til en av de beste ørret- og harrelvene i Nord-Europa!

    Velkommen til en av de beste ørret- og harrelvene i Nord-Europa! Foto: Skjåk Almenning

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Skjåk
  • Sesong: april-november
  • Vanskelighetsgrad: Enkel
  • Lengde: 5.7 kilometer (tur/retur)
  • Stigning: 0 meter
  • Varighet: -24 timer

Om Ottaelva, Lom - Marlo

Velkommen til en av de beste ørret- og harrelvene i Nord-Europa! Her kan du fiske med stang og oter.

Det vandrer mye stor ørret mellom Skim (Lom) og Ottaelva, noen av disse er 1–1,5 kg. Det er også mye harr som som er godt over 40 cm. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle.

Området er grunt med en djupåre, og det er kjent for å ha best fiske i vestenden. I Når det er flom er det godt fisket godt ved bekkeutløp der vannet er klart. Ved lav vannstand kan man ofte se fisken i vantnet.

Det er fine områder for fiske på nedsiden av de vestre øyene og langs Ramstadstrond. Det er best fiske ved lav vannstand i april, mai, august og utover høsten. Man kan også oppleve bra fiske midt på sommeren i perioder med lite snøsmelting. Fisken står ofte i djupåra. Det er fine områder for fluefiske.


Adkomst

Kjør 6,8 km på rv. 15 fra Bismo mot øst til Ånstad, ta av til venstre mot fv 483 til brua over Ottaelva. På sørsiden av elva går en 1 km lang grusvei langs elva.

– Fiske i Skjåk –

Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske

Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Ottaelva, Marlo-Dønfoss

Skjåk

Fiske
Enkel
18.4 km

Skjåkstrond

Skjåk

Vandring
Enkel
3.8 km · 1 t

Svarthammaren

Skjåk

Vandring
Middels
3.5 km · 1.5 t

River Paddling

Skjåk

Padling
Enkel
 

Sist oppdatert: