Ottaelva, Marlo-Dønfoss Fiske

 • Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle.

  Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Foto: Skjåk Almenning

 • Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle.

  Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Foto: Morten Kielland

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Skjåk
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 18.4 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 70 meter
 • Varighet: -24 timer

Om Ottaelva, Marlo-Dønfoss

Ottaelva har sitt utspring lengst vest i Skjåk ved Djupvatnet ved Geirangervegen til Skim i Lom, og den følger deg i over 70 km gjennom hele Skjåk, langs rv 15. Vassdraget byr på mange muligheter med lett adkomst til fiske for alle. Nedbørsfeltet er dobbelt så stort som for Gudbrandsdalslågen, slik at vannstanden kan endre seg kraftig på kort tid. Breslam fra de store breene i Breheimen nasjonalpark farger vannet turkis.

I vassdraget finner du både ørret og harr, men harren går sjelden forbi Ofossen. Det er lettest å få stor ørret tidlig på året i april og mai, og ved Marlo når ørreten går på gytevandring oppover elva på høsten. Det kan også være godt fiske ved midtsommer ved lav vannstand.

Elva egner seg for stangfiske med sluk, spinner, flue og mark.

Gode fiskeplasser i Ottaelva nedenfor Dønfoss med muligheter for å fange stor fisk er Søtilhølen ved Nordberg kirke, Bokkodden, Harsheimhølen (tidligere kjent som den beste fiskeplassen i elva), Bismo, Ofossen og Marlo.

Fluefiske
Miditberget i Ofossen egner seg godt for fluefiske. Det samme gjelder ovenfor fossen der vannet renner stille.


Adkomst
Det går veier på begge sidene av Ottaelva mellom Marlo og Dønfoss. Det er skiltet til noen fiskeplasser langs veien.

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre ned i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april-mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Hæradalsrunda

Skjåk

Vandring
Enkel
3.2 km · 1.5 t

Jøingsdalen

Skjåk

Vandring
Krevende
2.4 km

Gjelbrue sykkel

Skjåk

Terrengsykling
Middels
3.9 km

Høgfossen

Skjåk

Vandring
Enkel
0.5 km · 0.5 t

Sist oppdatert: