Lundadalsvatnet Fiske

 • Lundadalen.

  Lundadalen. Foto: Karin Fjerdingren

 • Sprek høyfjellsørret på kroken.

  Sprek høyfjellsørret på kroken. Foto: Kathrine Storeide/Anders Eriksen

 • Lundadalsvatnet

  Lundadalsvatnet Foto: Morten Kielland

 • Breslam fra isbreene farger elva turkis.

  Breslam fra isbreene farger elva turkis. Foto: Karin Fjerdingren

 • Lundadalsvatnet.

  Lundadalsvatnet. Foto: Karin Fjerdingren

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Skjåk
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 17.9 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 520 meter
 • Varighet: -3.5 timer

Om Lundadalsvatnet

Lundadalsvatnet (1149 m.o.h) er en innsjø og ligger i et flott høyfjellsområde i Breheimen nasjonalpark, med ørret som eneste fiskeart. Vatnet har betydelig med tilsig fra breer i området, særlig i varmt vær. Lundadalsvatnet er 5 km langt og smalt.

Ved utløpsosen på Lundadalsvatnet er det kjent for å gi bra fangst på stang. Her er det vanlig å få ørret på 2-300 gram, og fisk på halvkiloen er ikke sjelden. Det er fine fiskeplasser ved Salhusøyene og ellers i elva Skjøli når den ikke er flomstor. Det er mulig å fiske med både garn og oter i Lundadalsvatnet, noe som kan gi god fangst. Bru ved utløpsosen gjør det enkelt å fiske på begge sider av vatnet og elva.

Det kan brukes motorbåt etter søknad til vernemyndighet i god tid.

Overnatting

Skjåk Almenning har utleie av Sauhyttat. Fjelleventyret har setrer til leie på Heimste og Ytste Lundadalssæter.


Adkomst

Kjør rv. 15 mot øst fra Bismo og ta fylkesvei 484 mot Lundagrendi etter 3,5 km. Følg fylkesveien og ta av til Lundadalsvegen til venstre etter 2,1 km. Følg Lundadalsvegen 6,6 km til Lundadalssætre og parker. Bomveg. Følg DNT-rute og god umerket sti langs vannet.

Avstand og tidsbruk

Tundradalen: 12,5 km sti, 379 m stigning – 3,5 timer

– Fiske i Skjåk –

Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre ned i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske

Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler

Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Sauhytta

Skjåk

Overnatting
Enkel
 

Grønnstorrbu i Breheimen

Skjåk

Overnatting
Enkel
8.3 km

Vegaskjelet

Sognefjellsvegen

Utsiktspunkt
Enkel
 

Sist oppdatert: