Hamsedalen og Vien Fiske

  • Fint fiske for hele familien i alle vann innover dalene mot Vien.

    Fint fiske for hele familien i alle vann innover dalene mot Vien. Foto: Kristen Haugen Dagsgard

  • Hamsedalen

    Hamsedalen Foto: Per Dagsgard

Viktig informasjon

  • Destinasjon: Skjåk
  • Sesong: juni-november

Om Hamsedalen og Vien

Ta med deg familien på tur til denne perlen på grensa mot Vestlandet. Om du går fra Hamsevika eller Geirangervegen kan du prøve fiskelykka hele veien innover dalene. Det er ørret i alle vatn og elver i området. Kvaliteten varierer, i Hamsedalen er det størst fisk i Viatjønne. Her har Skjåk Almenning båt og garn til utleie.

Hamsedalen
I alle vatn i Hamsedalen får du fin matfisk. Det blir fisket med garn i vatna, og vestsiden av 2., og 3. vatn er fint for oterfiske. Ellers er vatna fine for stangfiske.

Vien
Fiskebestanden i Viavatnet og Kolbeinsvatnet er småvokst. Begge vatna egner seg god for garnfiske. I Fremste Viavatn er det skjoldkreps, dette fører til at fisken er rød i kjøttet.

Kolbeinsvatnet kan bli seint isfritt. Flatvatnet og andre mindre vatn i Vien egner seg godt til oter- og stangfiske.

Overnatting
Ønsker man å gjøre fisketuren til en overnattingstur så har Skjåk Almenning utleie av fjellbua Kvitberghytta og båt på Viatjønn i Hamsedalen.

Adkomst Hamsedalen
Kjør rv. 15 4,3 km vest for Grotli, og ta av inn til rasteplass til høyre mot Hamsevika. Kjør 800 m videre på gamle Geirangervegen mot nord og parkerlangs vegen ved bru over elva Hamsa. Gå opp hyttevegen på vestsiden av Hamsa, og følg delvis merket sti i 3 km innover Hamsedalen til 2. vatn.

Adkomst Vien
Kjør rv 15 13,2 km forbi Grotli og rv 63 Geirangervegentil høyre 4,2 km og parker. Følg traktorveien opp til Kolbeinsvatnet og ned i Vien. Ved Fremste Viavatn går du 700 m i terrenget opp mot øst til Hamsedalen og Kvitberghytta.

Avstand og tidsbruk
Hamsedalen: 3,2 km sti, 87 m stigning – 1 time (Om du vil gå inn til Kvitberghytta går du 5 km lenger innover Hamsedalen)

Vien: 8,6 km sti/terreng, 130 m stigning – 2,5 timer

– Fiske i Skjåk –
Man kan fiske i over 200 forskjellige vann og ca. 250 km med elv på ett fiskekort i Skjåk. I hovedvassdraget Ottaelva er det i tillegg til ørret, også en fin bestand av harr på strekningen fra Skim oppover til Ofossen. I resten av Skjåk er det ørret som dominerer.

Skjåk har lange tradisjoner for fiskekultivering, og det er satt ut ørret i de fleste vann opp til 1650 m.o.h. Det er lite eller ingen naturlig rekruttering i mange av fjellvatna, og derfor blir det hvert år satt ut flere tusen ørret.

Mange av vatna ligger så høyt at den isfrie perioden bare varer noen uker, og den beste perioden for høyfjellsfiske er derfor fra midten av juli og utover august. Lengre den i dalbunnen er det vanligvis bra fiske allerede i april - mai.

Utover sommeren endrer vannstanden seg raskt i takt med snø- og bresmelting. Breslam fra isbreene i Breheimen farger elvene og flere store innsjøer turkis. Elver og innsjøer i Reinheimen er ikke brepåvirket i like stor grad, og har derfor stort sett klart vann.

Sportsfiske
Det er innført sportsfiskesone på strekningen fra Pollfoss og nedover til og med utløpet av Pollvatnet, der det er terskel. Ellers anbefales området fra Marlo og østover til Lom grense for fluefiskere - her er det stor harr å få!

Fiskekort og fiskeregler
Alle under 20 år kan fiske gratis med stang og håndsnøre. Disse skal også løse fiskekort, men det er gratis. Alle andre må løse fiskekort for den type redskap de ønsker å bruke, om det er stang, oter og/eller garn.

Sesongen varer fra isen reiser om våren, til isen legger seg på høsten. Det er også lov med isfiske, men da må man løse fiskekort for stangfiske.

All bruk av død eller levende fisk som agn er forbudt.

Fiskekort fås kjøpt hos Skjåk Almenning sitt administrasjonsbygg i Bismo (M–F: 08.00–15.30). Ellers får du kjøpt fiskekort på Inatur.no, og hos de fleste campingplasser og andre service- og reiselivsbedrifter i Skjåk.

For mer informasjon om priser og fiske: http://www.skjak-almenning.no/index.php/fiske-i-skjåk

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Dalsnibba

Geirangerfjord

Utsiktspunkt
Enkel
 

The stone cabin Hamsehytta

Skjåk

Kulturminner
Enkel
0.7 km · 0.5 t

Sist oppdatert: