Hessdalsfenomenet Interessepunkt

Forunderlige lysfenomener

 • Hessdalsfenomenet

  Hessdalsfenomenet Foto: Høgskolen i Østfold

 • Infoplakater om Hessdalsfenomenet

  Infoplakater om Hessdalsfenomenet Foto: Astrid A. Haug

 • Infoplakater om Hessdalen og Hessdalsfjella

  Infoplakater om Hessdalen og Hessdalsfjella Foto: Astrid A. Haug

Viktig informasjon

Om Hessdalsfenomenet

Observasjoner av lysfenomenene i Hessdalen har siden tidlig på 1900-tallet versert på folkemunne. På 1980-tallet ble de kjent både i Norge og resten av verden, og det ble gjort utallige observasjoner av både fastboende og tilreisende. Lysfenomenene ble da ofte omtalt i både nasjonal og internasjonal presse som UFO (unidentified flying object).

På midten av 1940-tallet kom de første skriftlige bekreftelser på de merkelige lysfenomenene. Fra dette tidspunktet, og fram til 1981, har det blitt gjort ulike observasjoner som tyder på at lysene har blitt observert over lengre tid.

Det var først på 1980-tallet at lysfenomenene i Hessdalen ble kjent både i Norge og resten av verden. På starten av 1980-tallet ble det gjort utallige observasjoner. Media fattet raskt interesse for dette, og lysfenomenene i Hessdalen ble ofte omtalt i både lokal, nasjonal og internasjonal presse, da som UFO. Tidlig på 1980 tallet kunne man ha opptil 20 observasjoner i uka. Siden den tid har hyppigheten av observasjoner avtatt, men det gjøres fortsatt flere observasjoner hvert år.

Veibeskrivelse

For å komme til informasjonspunktet tar du av på fylkesvei 30 ca 5 km nord for Ålen sentrum mot Hessdalen. Deretter følger du veien ca 5 km til du kommer til en Informasjonsplass om lysfenomenet i Hessdalen på venstre side av vegen, kaldt Hessdalskjølen. Her er det gratis parkering

Hvor kan du se lysfenomenet?

Fra informasjonsplassen på Hessdalkjølen er de fleste observasjoner gjort på vestsiden av dalen.

Ser du på kartet på infoplassen og finner Finnsåhøgda og Båttjønndalen er det steder der flere har sett Hessdalsfenomenet. Hvis du følger stien fra infoplassen opp mot fjellet Rogne, får du flott utsikt over de aktuelle områdene.

På informasjonsplassen finner du ellers informasjon om Hessdalen, om natur og friluftslivmuligheter i området og om Forollhogna nasjonalpark og Øyungen landskapsvernområde.

Faktaopplysninger

Hva kan du se?

Fenomenene blir oftest sett som lysfenomener. Karakteristikkene av disse lysfenomenene er veldig forskjellige, men mesteparten kan deles inn i tre hovedkategorier:

 1.  Et hvitt eller blått lysglimt, som varer fra mindre enn et sekund, opp til et par sekunder. Flere slike lysglimt kan ofte ses i en periode fra noen minutter opp til et par timer. Lysglimtene kan ofte være vanskelig å se på grunn av den korte tiden. De ses lettere i sidesynet, fordi menneskets øye er mer følsom for hurtige lysvariasjoner der.
 2. Som oftest et gult lys, som varer fra noen minutter til et par timer. Det kan stå stille lenge, og det kan bevege seg fra sted til sted. Noen ganger beveger lyset seg meget raskt. Størrelsen kan være opp til 20 m.
 3. Flere lys samlet. Lysene følger hverandre slik at det kan se ut som om lysene er festet på noe. Noen få ganger er det blitt sett noe mørkt eller svart mellom disse lysene. Lysene kan ha forskjellige farger.

Lysfenomener er lettest å se når det er mørkt. De fleste observasjoner er gjort på kveldstid. Et fellestrekk ved fenomenene er at mennesker ikke hører en lyd.

Lys som ligner på Hessdalsfeneomenet har blitt sett flere steder i verden. Det spesielle med lysene i Hessdalen, var at de forekom så ofte og lenge at seriøse forskere kunne se det med egne øyne. I løpet de siste 35 årene har forskere fra hele verden besøkt Hessdalen for å studere fenomenet.

For mer informasjon, se VisitHessdalen.no

Fasiliteter

 • Stor parkering ved Hessdalskjølen

 • God tilrettelagt sti opp til Rogne 

 • Informasjonspunkt om Hessdalen, Øyungen landskapsvernområde og Forollhogna nasjonalpark. 

Overnattingsmuligheter

 • Ved informasjonspunktet ved Hessdalskjølen finnes det opplysninger om overnattingmuligheter.
 • Se også VisitHessdalen.no

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Rogne

Forollhogna

Vandring
Middels
3.5 km · 1 – 2 t

Hessjøen rundt

Forollhogna

Vandring
Middels
5.8 km · 2 – 2.5 t

Sti mellom Meiåan og Øyavollen, Hessdalen

Forollhogna

Vandring
Middels
3.6 km · 3 – 5 t

Sist oppdatert: