Valhovd - 10 turfavorittar 2017 Vandring

  • Foto: Simen Bjerke

Viktig informasjon

  • Destination Ål
  • Season januar–desember
  • Difficulty Medium
  • Distance 2.6 kilometer
  • Elevation 50 meter
  • Duration –3 timer

Legg i favoritter

Om Valhovd - 10 turfavorittar 2017

Postkasse er satt ut.

OBS! Det er mykje vatn i bekk som må kryssast som gjer at det kan vera vanskeleg å krysse den. Kan vera lurt å vente litt med denne turen til det har tørka opp noko etter alt regne som har komme.

Sjølve Valhovd er ingen imponerande topp, men sidan den ligg i eit flatt område får du likevel overblikk når du kjem hit. Dette er og nærmaste høgda til Grytingen, Storehorn og Veslehorn, og du kjem derfor tett på om du vil betrakte desse.

Kulturminne:
Kolframstillingsanlegg ved Breiset

Tursti:
Lett terreng, slakt og myrlendt

Tilkomst:
Køyr Rv 7 til Torpo og fylg så skilting mot Oppheim. Når du kjem til bommane i Oppheim skal du velje vegen til venstre, som går innover Oppheimsåsen (bomveg). Køyr heile vegen inn til Breiset Stølslag (så langt vegen går).

Parkering:
Parker ved Breiset Stølslag.

Km:
5,2 km t/r, 1070 - 1104 moh

Detaljert kart:
Reineskarvet 1:50 000

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Valhovd - 10 turfavorittar 2017 kart