Lesjaskogsvatnet - the lake of recreation Padling

  • Foto: Anders Eriksen

  • Foto: Anders Eriksen

  • Foto: Anders Eriksen

Viktig informasjon

  • Destination Lesja
  • Season januar–desember

Legg i favoritter

Om Lesjaskogsvatnet - the lake of recreation

Lesjaskogsvatnet et eldorado for ulike aktiviteter og gode naturopplevelser året rundt. Her kan du bade, padle, fiske, komme tett på fuglelivet eller benytte grusveiene rundt for å gå eller sykle. Vinterstid finner du skiløyper i området, og på isen kan du gå på skøyter eller isfiske. Det er flere gapahuker rundt vannet, og den ved Bryggeosen er universelt utforma også for fiske fra flytebrygge. -Det er ikke uten grunn at Lesjaskogsvatnet ble kåret til Lesja sitt flotteste friluftslivsområde i 2017.

Vatnet er ca. 10 km langt, idyllisk omkranset av furuskog og ligger på vannskillet mellom Gudbrandsdalen og Romsdalen. Lesjaskogsvatnet renner faktisk ut i begge ender, - her starter elva Rauma sin ville ferd vestover og den mer sindige Lågen søker østover ned Gudbrandsdalen.

Lesjaskogsvatnet er lett tilgjengelig, da vatnet ligger i hoveddalen parallelt med E136 og Raumabanen. 20 km vest for Lesja sentrum ligger Lesjaverk stasjon ved den østre enden av vatnet. 11 km lengre vest ligger Lesjaskog og utgjør det vestre innfallsstedet til Lesjaskogsvatnet. Langsetter vatnet finnes campingplasser, utleie av båt og kano, butikk ved både Lesjaverk og Lesjaskog. Fiskekort får du enkelt kjøpt på Inatur.no.

Idylliske Lesjaskogsvatnet innbyr til mange flotte naturopplevelser!

Fun fact
Visste du at Lesjaskogsvatnet er med som filmkulisse i en av Harry Potter-filmene?

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Lesjaskogsvatnet - the lake of recreation kart