Synnerhogna Vandring

Opplev gammelt slåttelandskap og topptur med flott utsikt

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-oktober
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 9.1 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 550 meter
 • Varighet: 3-5 timer

Om Synnerhogna

Turstien via Storenget går gjennom et enestående, gammelt beite- og slåttelandskap opp til tregrensa. Stien går videre via Øvensrabben (1013 m.o.h.) som er et flott utkikkspunkt. Om du vil, kan du forlenge turen opp til Synnerhogna som også kalles Langfjellshogna (1210 m.o.h) med panoramautsikt! Herfra er det god sti til toppen, men stien kan tidlig på sommeren delvis være skjult under snøfonner. 

Topp-punktet med varden på Synnerhogna ligger akkurat på grensa til Forollhogna nasjonalpark. Det er derfor ikke merket sti videre inn i fjellet herfra. På topp-punktet er det utsatt turbok som du kan skrive navnet ditt i.

Myrengbekken, som passeres i starten av turen, har sitt utspring i kvølvet mellom Synner- og Midthogna. Stiens opprinnelse er sannsynligvis fra tiden slåttene i Milskiftåsen, Åsengene, Storenget og Myrengene ble høstet. Mye av vinterfôret ble før i tiden hentet på utslåttene. I den senere tid er stiens nederste partier utbedret for vedkjøring med traktor.

Omtrent halvveis til Storenget passeres Vetlslettløa. Kun novsteinene er igjen. Her møttes stien fra Åsengene (mot sydvest) og vinterveien fra Gruven. Litt senere passeres Trøløa (en avstikker på 80 m fra stien) og Trøbua før en kommer til Storenget, som var et slåtteng under gården Øvre Grue i Dalsbygda.

Veibeskrivelse

Med bil eller sykkel

Fra Dalsbygda sentrum, følg Fv. 751 skilt mot Grue. Etter ca. 4,8 km hold til venstre y-krysset, Langsveien mot Vingelen. Her er det en bomtavle der man må betale bompenger (kontant betaling). Fra bomtavla er det ca. 4,4 km frem til informasjonstavle og parkering ved Grunntjønna.   

Turbeskrivelse

Turen starter ved tilrettelagt parkering og informasjonstavle ved Grunntjønna på kommunegrensa mellom Tolga og Os. Herfra følger du godt merket sti frem til Storenget. Det anbefales å bruke vannavstøtende sko da turen krysser enkelte myrdrag opp bjørkelia. I tillegg til beitedyr, er det ikke uvanlig å se elg, orrfugl eller rype i den frodige fjellbjørkeskogen.    

Fra Øvensrabben går stien i åpent fjellterreng. Fra toppen av Synnerhogna har du et vidt utsyn innover nasjonalparken mot bl.a. Forollhogna (1332 m.o.h). I tillegg kan du se Rondane, Håmmålsfjellet/Gråhøgda (1543 m.o.h.),  (Sølnkletten (1827 m.o.h), Tron (1665 m.o.h) og Elgpiggen (1604 m.o.h).Faktaopplysninger

 • Forollhogna nasjonalpark, med tilliggende dalfører (8 landskapsvernområder) ble vernet ved kgl.res. 21 desember 2001 som Norges 19. nasjonalpark. 
 • Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2, og landskapsvernområdene 452 km2. Les mer på nasjonalparkstyret for Forollhogna

 • I randsona til fjellet og nasjonalparken finner du en svært frodig fjellbjørkeskog. Her er kulturlandskapet fortsatt relativt åpent og bærer preg av lang tids bruk av området til slått og beite.  Rundt omkring i skogen finnes spor etter tidligere slåtteaktivitet som slåttebuer og utløer. Skogen er svært artsrik. Her finnes også rikmyrer med vakre orkideer. 
 • Sau beiter i området, så vis hensyn til beitedyra.Fasiliteter

Ved Grunntjønna er det tilrettelagt for parkering. Her finnes også informasjon om turen og muligheter for fiske. 

Les mer om innfallsporten Dalsbygda i Outtt

Overnattingsmuligheter

 • Henningsmoen gård (inatur.no)

 • Overnattingsmuligheter også i Vingelen, på Tolga og Os

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kletten i Vingelen

Forollhogna

Vandring
Middels
7 km · 2 – 3 t

Gruvåsen

Forollhogna

Vandring
Middels
1.9 km · 1 – 2 t

Kultursti i Vingelen

Forollhogna

Vandring
Enkel
3 km · 1 – 1.5 t

Vingelen - Tolga - Os - Dalsbygda

Forollhogna

Sykling
Middels
38.4 km · 4 – 5 t

Sist oppdatert: