Med ski på Valdresbanen Langrenn

  • Foto: Magnus Nygård

  • Foto: Magnus Nygård

  • Foto: Magnus Nygård

Viktig informasjon

  • Land
  • januar – desember
  • Lett
  • 23.7 kilometer
  • 230 meter
  • 2 – 4 timer

Om Med ski på Valdresbanen

En lavterskel skiløype for alle aldersgrupper på den nedlagte Valdresbanen. Våtmarkssenteret på Odnes er et flott utgangspunkt for turen, eller kan man starte fra en av de gamle togstasjonene. Hvert år arrangeres Gå´ta banen en folkefest på ski mellom Dokka og Eina. Søndag.

Mer info på Gå´ta banen sin side på Facebook.