Fangstanlegg på Gravolsøddin Kulturminner

 • On the trail down to Gravolsøddin you may encounter magnificent scenery

  On the trail down to Gravolsøddin you may encounter magnificent scenery Foto: Fredrik H. Breien

 • View of Vinstervatnet

  View of Vinstervatnet Foto: Fredrik H. Breien

 • View from Gravolsøddin towards Jotunheimen

  View from Gravolsøddin towards Jotunheimen Foto: Fredrik H. Breien

 • Easy trail at the start of the hike where you meet other happy people

  Easy trail at the start of the hike where you meet other happy people Foto: Fredrik H. Breien

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 5.1 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 130 meter
 • Varighet: -4 timer

Om Fangstanlegg på Gravolsøddin

På grusryggen (esker) fra Gravolstjernet og ut på Gravolsodden i Vinstervannet ligger et stort fangsanlegg for rein med ca 25 groper i grus. Vinstervannet er demt opp 1 meter slik at flere dyregraver ligger under vann. Anlegget strekker seg over om lag 600 m. Noen av gropene har endestein i tverrenden som skulle hindre reinen i å hoppe opp igjen av grava. Groper i system hadde gjerne sperregjerde mellom gravene or å lede dyra til grava. Gjerder ble laget av både tre og stein. Det er også noen spredte graver rundt Gravolstjernet.

Et så stort anlegg viser at det må ha vært mye rein i området i tidligere tider. Noen spør om reinsdyr som ble skremt, tok på svøm over Vinstervannet, hvor de på andre siden ble møtt av jegere på land. Derav navnet Dyreberg.

At reinsjakta har vært viktig, forteller et sagn om en mann som ville skifte godset sitt mellom sine to sønner. Den ene skulle få gården, den andre reinsgravene. Den eldste fikk velge først. Han valgte reinsgravene.

Det er uvisst når de første fangstanlegg for rein ble tatt i bruk, men en regner med at de fleste er fra 550-800 etter Kristi fødsel. Mange steder ble dyregraver nytta fram til 1700-talet. Da erstatta kruttet de gamle fangstmetodene. I 1863 ble det forbutt å nytte groper til fangst, og de fleste gravene ble igjenfylt. Årsaken var at dyra ofte led en pinefull død i fangstgravene.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Heklefjell klatrefelt

Valdres

Klatring
Ekspert
0.3 km · 0.5 t

Gravolskampen

Valdres

Vandring
Middels
6.6 km · 2.5 – 3 t

Olestølen

Valdres

Støl
Enkel
 

Sist oppdatert: