Høgfossen Vandring

 • Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter.

  Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter. Foto: Magnus Nygård

 • "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres.

Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav.

  "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres. Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav. Foto: Magnus Nygård

 • Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi.

  Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi. Foto: Magnus Nygård

 • På tur langs Åvella.

  På tur langs Åvella. Foto: Magnus Nygård

 • Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen.

  Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen. Foto: Magnus Nygård

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: januar-desember
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 360 meter
 • Varighet: 0.5-2 timer

Om Høgfossen


Høgfossen er en av de høyeste fossene i Nordre Land, med et lodrett fall på nesten 60 meter. Vassdraget ble demt opp og regulert til vannkraftproduksjon på midten av 1920 tallet. Det er to kraftverk her, Øvre Åvella og Åvella. Langs elva så vi også mange spor fra tidligere tider, og ved Høgfossen er fortsatt den gamle tømmerrenna i grei stand.
Deler av elva består av bekkekløfter, som har et svært rikt artsmangfold med flere sjeldne og truete arter.

Det er bompenger på strekningen.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Huldreputten'

Land

Interessepunkt
Enkel
1.6 km · 1 – 2 t

Padling flatvann

Land

Padling
Enkel
0.3 km · 0.5 – 24 t

Våten

Land

Overnatting
Enkel
0.2 km · 0.5 – 1 t

Pålebrygga

Land

Fuglekikking
Enkel
0.2 km

Sist oppdatert: