Høgfossen Utsiktspunkt

 • Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter.

  Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter. Foto: Magnus Nygård

 • "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres.

Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav.

  "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres. Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav. Foto: Magnus Nygård

 • Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi.

  Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi. Foto: Magnus Nygård

 • På tur langs Åvella.

  På tur langs Åvella. Foto: Magnus Nygård

 • Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen.

  Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen. Foto: Magnus Nygård

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: januar–desember
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 360 meter
 • Varighet: 0.5–2 timer

Om Høgfossen


Høgfossen er en av de høyeste fossene i Nordre Land, med et lodrett fall på nesten 60 meter. Vassdraget ble demt opp og regulert til vannkraftproduksjon på midten av 1920 tallet. Det er to kraftverk her, Øvre Åvella og Åvella. Langs elva så vi også mange spor fra tidligere tider, og ved Høgfossen er fortsatt den gamle tømmerrenna i grei stand.
Deler av elva består av bekkekløfter, som har et svært rikt artsmangfold med flere sjeldne og truete arter.

Det er bompenger på strekningen.

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Huldreputten'

Land

Interessepunkt 1.6 km · 1 – 2 t

Padling flatvann

Land

Padling 0.3 km · 0.5 – 24 t

Våten

Land

Overnatting 0.2 km · 0.5 – 1 t

Pålebrygga

Land

Fuglekikking 0.2 km

Sist oppdatert:

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt