Outtt blir til Outdooractive Norway. Outtt.com og appene vil stenge ned den 30. april. Se hva dette har å si for deg.

Høgfossen Vandring

En av de høyeste fossene i Nordre Land

 • Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi.

A quick break next to Høgfossen. The old log flume runs past this spot.

  Luftig rast ved Høgfossen. Den gamle tømmerrenna går forbi. A quick break next to Høgfossen. The old log flume runs past this spot. Foto: Magnus Nygård

 • "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres.

Tree covered in a rare species of beard lichen. This species was previously used to decorate Christmas trees. Now it is extremely rare and must not be disturbed!

Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav. 

The moist climate in the gully provides perfect conditions for both epiphytic and epilithic lichen.

  "Mortre" med hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres. Tree covered in a rare species of beard lichen. This species was previously used to decorate Christmas trees. Now it is extremely rare and must not be disturbed! Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for både epifyttiske og epilittiske lav. The moist climate in the gully provides perfect conditions for both epiphytic and epilithic lichen. Foto: Magnus Nygård

 • På tur langs Åvella.

Out for a hike along Åvella.

  På tur langs Åvella. Out for a hike along Åvella. Foto: Magnus Nygård

 • Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen. 

Veslefossen waterfall with a drop of 20 metres is a short distance downstream from Høgfossen.

  Veslefossen med et fall på 20 meter ligger i kort avstand nedstrøms Høgfossen. Veslefossen waterfall with a drop of 20 metres is a short distance downstream from Høgfossen. Foto: Magnus Nygård

 • Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter.
Høgfossen is one of Nordre Lands highest waterfalls with a drop of nearly 60 metres.

  Høgfossen en av Nordre Lands høyeste fosser, med et fall på nesten 60 meter. Høgfossen is one of Nordre Lands highest waterfalls with a drop of nearly 60 metres. Foto: Magnus Nygård

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Land
 • Sesong: april-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 5 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 360 meter
 • Varighet: 1-3 timer

Om Høgfossen

Høgfossen er en av de høyeste fossene i Nordre Land, med et loddrett fall på nesten 60 meter og en spektakulær turattraksjon når fossen er på sitt kraftigste. Vassdraget ble demt opp og regulert til vannkraftproduksjon på midten av 1920-tallet. Det er to kraftverk her, Øvre Åvella og Åvella. Langs elva er det mange spor fra tidligere tider, og ved Høgfossen er fortsatt den gamle tømmerrenna i grei stand.

Deler av elva består av bekkekløfter, som har et svært rikt artsmangfold med flere sjeldne og truete arter. Blant annet den truede laven hulderstry. Før ble hulderstry benyttet til juletrepynt på grunn av sin karakteristiske lange utseende. Nå er arten svært sjelden og må ikke røres! Det fuktige klimaet i kløfta gir gunstige forhold for sjeldne arter, spesielt lav og mose.

Når fossen er stor, kan toppen av Høgfossen ses fra riksveien rett sør for Dokka.

Det er bompenger på strekningen.

Veibeskrivelse

Fra fylkesvei 33 i nærheten av Dokka tas det av til fylkesvei 245 (Jevnakervegen) mot Jevnaker. Etter ca. 4,3 km tas det av til høyre på Kverndalskroken, her kan man parkere eller kjøre videre innover med bil. Etter 550 m tas det av til høyre på Kistefosveien. Denne veien er en bomvei, bomavgift må betales før en fortsetter oppover lia med bil. Denne veien følges i 4-5 km opp mot Akksjøen til hvor man parkere i veikanten og gå videre inn til høyre mot Høgfossen. 

Turbeskrivelse

Turen inn til Høgfossen er en middels krevende tur, en strekning på omtrent 5 km (tur/retur) og med 360 m stigning avhengig av utgangspunkt. Fra grusveien på toppen er det en mindre sti til høyre som går ned til fossen i omtrent 600 m. Videre kan man gå til Veslefossen (20 m fall) som ligger i kort avstand nedstrøms fra Høgfossen. 

Faktaopplysninger

 • Husk bomavgift (kontanter eller VIPPS).
 • Godt fottøy anbefales da det kan være svært glatt og stedvis bratt mange steder.

Overnattingsmuligheter

I nærheten av Dokka sentrum er det overnattingsmuligheter på Dokka Camping, Dokka motell og Ankalterud Gård. Litt lenger unna er det overnattingsmuligheter på Haugtun (Aust-Torpa), Ullsaker Øvre Gjestegård (Vest-Torpa), Etna Familiecamping (Etnedal), Lyngstrand Camping og Totenåsen Sportell. Det er også overnattingsmulighet på Spåtind Sport Hotel på Synnfjellet, her er det både leiligheter og rom, kafé, middag og bar. 

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Erfaringsstol 'Huldreputten'

Land

Interessepunkt
Enkel
1.6 km · 1 – 2 t

Pålebrygga på Våten

Land

Fuglekikking
Enkel
0.3 km · 0.5 – 1 t

Dokkadeltaet naturreservat

Land

Interessepunkt
Enkel
  0.5 – 1.5 t

Skjellungskampen

Land

Vandring
Middels
2.8 km · 1 – 3 t

Sist oppdatert: