Damtjønna i Budal Fiske

Fiskevann og åpen hytte

 • Fiskedag i Budal

  Fiskedag i Budal Foto: Trond Are Berge

 • Fin ørret

  Fin ørret Foto: Trond Are Berge

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-august
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 3.5 kilometer (A til B)
 • Stigning: 240 meter
 • Varighet: 1-1.5 timer

Om Damtjønna i Budal

Damtjønna (922 m.o.h) i Budalen ligger innenfor grensene til Forollhogna nasjonalpark, og er et yndet turmål for store og små! Her kan du fiske fra land og ta en hvil i Budal fjellstyre sin hytte. Tjønna har god bestand av ørret, og fisken er kjent for å ha god kvalitet. Mesteparten av turen går i åpent fjellandskap. Damtjønna er attraktive turmål for lokalbefolkning og for hytteeiere.

Fjellandskapet og områdene rundt Forollhogna nasjonalpark er svært viktig for lokal landbruksnæring. Forskning har faktisk påvist bedre smak og kvalitet på kjøtt fra sau som har gått på frodige fjellbeite i Budalen. I 2017 slapp Endal- og Synnerdalen beitelag tilsammen 5664 sau og lam i dette området. I hele Forollhogna blir over 40 000 sau og lam sluppet i de rike fjellbeitene hvert år. Matfatet er stort og det er ikke påvist overbeite, men heller at det er jevnt over gjengroing. Potensialet for beite er med andre ord stort!

På vår-vinteren og særlig om høsten kan det være tilhold av villrein i området. Vis hensyn til villreinen, og la de gå uforstyrret. Det er også viktig å vise hensyn til jaktutøvelse under villreinjakta som pågår i perioden 20. august til 20. september. Om du får gleden av å oppleve villrein, hold deg i ro og nyt synet gjennom kikkert.

Veibeskrivelse

Med utgangspunkt i Budal sentrum (Enodd) følg fv. 622 sørover retning Synnerdalen. Det må løses bompenger for å kunne kjøre bil innover setervegen (Synnerdalsveien). Etter ca. 12 km tar du av til høyre ved Tovmoen. Kjør ca. 2 km og hold til venstre i y-krysset. 400 meter fra y-krysset i enden av vegen er det parkeringsmuligheter ved steinbruddet, men parker fornuftig.

Er du glad i å sykle anbefaler vi at du setter igjen bilen ved parkeringsplassen ved Storbekkøya (ved innfallsporten til seterdalen) og sykler de 4,2 kilometerene til startpunkt for vandreturen ved Kjellvollen.

Turbeskrivelse

Det er lett å komme til Damtjønna til fots. Fra steinbruddet og inn til Kjellvollen er det ca. 15 min gange. Følg sti forbi Kjellvollen og rett sørover mot Damtjønna, turen herfra tar ca. 1 time med rolig gange. Du kommer raskt over bjørkeskogen og får fint utsyn nordover Budalen. Når en nærmer seg Damtjønna får en godt utsyn mot Halshøgda. Det er lett terreng og sti helt inn til Damtjønna.

God tur - og skitt fiske!

Faktaopplysninger

 • Damtjønna ligger i Forollhogna nasjonalpark. Fjellområdet har rik og variert vegetasjon, fugle- og dyreliv. Villrein og kulturminner er en del av verneformålet.
 • Forollhogna nasjonalpark, med tilliggende dalfører (8 landskapsvernområder) ble vernet ved kgl.res. 21 desember 2001 som Norges 19. nasjonalpark. Totalt vernet areal er på 1514 km2, hvorav nasjonalparken utgjør 1062 km2, og landskapsvernområdene 452 km2.
 • Budalen landskapsvernområde, er på 33,6 km2. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk gjennom lang tid.
 • Det er også egnet for isfiske i Damtjønna, og særlig når en har mulighet til å søke ly i Damtjønnbua. Utgangspunktet for ski inn til Damtjønna er fra Tovmoen.
 • Sau beiter i området, vis hensyn til beitedyra.

Fasiliteter

 • Damtjønnbua er Budal fjellstyrets åpne bu med 4 sengeplasser. Bua kan benyttes for rast og eventuell overnatting på inntil to netter. Det betales kr. 50,- (vipps eller bøsse på vegg) for overnatting pr. døgn. Her må du dele plassen med andre som kommer innom for å raste eller overnatte.
 • Husk å løse fiskekort om du er over 16 år. Fiskekort fås kjøpt på inatur.no eller i butikken i Budalen
 • Les mer om innfallsporten Budal i Outtt

Overnattingsmuligheter

Du kan lese mer om overnattingsmuligheter og aktiviteter på Budals egen nettside Budal.net

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Synnerdalen i Budal

Forollhogna

Sykling
Middels
11.5 km · 1.5 – 3 t

Storbekklia kultursti i Budal

Forollhogna

Vandring
Enkel
2.7 km · 1 – 2 t

Hiåvollan

Forollhogna

Støl
Enkel
 

Sist oppdatert: