Avdemssetre Terrengsykling

  • Photo: Silje Slettahaug

  • Photo: Silje Slættahaug

Essential info

  • January – December
  • Difficult
  • 1.9 kilometers
  • 0 meters
  • 0.5 – 1.5 timer

About Avdemssetre

Seterveiene i Lesja innbyr til mye god sykling der fine skogsveier og tørt vær gjør stiene lett tilgjengelig. Avdemsetre har to fine stier, den raskeste er beskrevet her. Alternativ rute er å benytte stien i svingen på skogsvegen helt øverst, den ender dessverre opp i et hogstfelt som ikke er ryddet ennå.