Utistuvollen i Vangrøftdalen Mat

Fredet setertun med friluftsservering på sommeren

 • Hesjing på gammelmåten holdes i hevd.

  Hesjing på gammelmåten holdes i hevd. Foto: Randi Brænd

 • Artig å leke i hesjene.

  Artig å leke i hesjene. Foto: Randi Brænd

 • Blide seterjenter ved kokhuset.

  Blide seterjenter ved kokhuset. Foto: Randi Brænd

 • Velkommen til seterkafe!

  Velkommen til seterkafe! Foto: Randi Brænd

 • Seterkafe med uteservering

  Seterkafe med uteservering Foto: Randi Brænd

Viktig informasjon

Om Utistuvollen i Vangrøftdalen

Utistuvollen er et fredet setertun fra 1800-tallet, som var brukt til tradisjonell setring fram til først på 1970-tallet. Tunet ligger i flotte omgivelser i Vangrøftdalen-Kjurrudalen landskapsvernområde, som også er Hedmark fylkes "Utvalgte kulturlandskap". 

Veibeskrivelse

Fra Dalsbygda sentrum følger du Midtre Dalsbygdveien (fv. 752) nordover mot Vangrøftdalen. Ta til venstre i hovedkrysset, og fortsett langs Vangrøftdalsveien. Følg skilting mot Utistuvollen. Langs veien til setra er det hengt opp "vaffelhjerter" i trærne for å markere veien. Bomvei, ta med kontanter til dette.

Det er også veldig fint å sykle langs seterveien fra veibommen ved Løvli inn til Utistuvollen (ca 8 km). Se sykkeltur inn Vangrøftdalen

Turbeskrivelse

Om sommeren er det friluftsservering på tunet lørdager og søndager. Det er et fint turmål, også for familier med barn, med natursti rundt vollen. Det er bare 200 meter å gå fra parkering, med gangbru over elva. Mange fine turmuligheter i området.

Faktaopplysninger

 • Seterdalene Vangrøftdalen og Kjurrudalen er vernet som landskapsvernområder og har i tillegg status som utvalgte kulturlandskap. Les mer om utvalgte kulturlandskap på landbruksdirektoratets nettsider.
 • I Vangrøftdalen er det ca. 20 setre i aktiv drift med melkeproduksjon og dyr på utmarksbeite. I tillegg beiter et betydelig antall sau i området. Det er i tillegg aktiv seterdrift i flere av de andre seterområdene rundt Dalsbygda.
 • Les mer om innfallsporten Dalsbygda i Outtt

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kultursti i Såttåhaugen

Forollhogna

Vandring
Enkel
5.2 km · 1.5 – 2 t

Vangrøftdalen

Forollhogna

Sykling
Enkel
16.5 km · 1.5 – 5 t

Gruvåsen

Forollhogna

Vandring
Middels
1.9 km · 1 – 2 t

Sist oppdatert: