Hiåvollan i Endalen i Budal Støl

Ei levende seter med tradisjoner helt tilbake til 1700-tallet

Viktig informasjon

Om Hiåvollan i Endalen i Budal

Hiåvollan er ei levende seter med lange tradisjoner. Her har det vært setring hver eneste sommer siden 1700-tallet. Kuene går fritt i fjellet og vet å finne det beste beitet. Om natten hviler de i seterfjøset. Vi tar med oss alle dyra til seters - stort og smått. Kuer, kalver, hester, hunder og katt. Seterlivet gjør godt for både mennesker og dyr.


Veibeskrivelse

Hold Fv622 sørover fra Budalen langs elva Ena. Veien hit er bomveg (vipps- og kontantbetaling). Parkering ved brua, gå over brua til tunet.

Turbeskrivelse

På setra er det melkekyr. Vi foredler melka på tradisjonelt vis og produserer rømme og skjørost.

Her er det nye og restaurerte tømmerhus, stillhet og fravær av elektronisk støy.

Tilbud på setra:

  • Salg av rømme og skjørost
  • Utleie av gammelbua m/ selvhushold
  • Servering på bestilling
  • Muligheter for å delta i kveldstellet. Bli med på å hente kuene og delta på kveldstellet i fjøset. Enkel servering, seterhistorier og innføring i seterstell. 

Hiåvollan er et fint utgangspunkt for turer i Forollhogna nasjonalpark.

Faktaopplysninger

  • Seterdalene i Budalen (Endalen og Synnerdalen) er vernet som landskapsvernområder og har i tillegg status som utvalgte kulturlandskap. Les mer om utvalgte kulturlandskap på landbruksdirektoratets nettsider. 
  • Endalen landskapsvernområde er på 35,6 km2 og ligger i den sørvestlige delen av Midtre Gauldal kommune. Verneområdet omfatter den sørlige delen av Endalsdalen som er en relativt åpen dal. Rik vegetasjon har gitt grunnlag for aktiv seterdrift, slått og utmarksbeite. Mange funn av kulturminner vitner om bruk i lang tid.
  • I disse seterområdene har det trolig vært drevet setring siden 1600-tallet og mange av bygningene i området er fra 1700-tallet.

Fasiliteter

Les mer om innfallsporten Budal i Outtt

Overnattingsmuligheter

Det er mulig å leie gammelbua med selvhushold.

Du kan lese mer om overnattingsmuligheter og aktiviteter på Budals egen nettside (Budal.net

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Fisktjønna i Budal

Forollhogna

Fiske
Middels
4 km · 1 – 1.5 t

Damtjønna i Budal

Forollhogna

Fiske
Middels
3.5 km · 1 – 1.5 t

Skitur til Fisktjønna i Budal

Forollhogna

Langrenn
Middels
12.3 km · 1.5 – 3 t

Rogneskletten i Budal

 

Vandring
Middels
8.3 km · 2.5 – 3.5 t

Sist oppdatert: