Kultursti i Såttåhaugen, Dalsbygda Vandring

 • Foto: Bjørn T. Aas

 • Foto: Bjørn T. Aas

 • Foto: Astrid A. Haug

 • Foto: Bjørn T. Aas

 • Foto: Astrid A. Haug

Viktig informasjon

 • Destination Forollhogna
 • Season januar–desember
 • Difficulty Lett
 • Distance 5.2 kilometer
 • Elevation 90 meter
 • Duration 1.5–2 timer

Legg i favoritter

Om Kultursti i Såttåhaugen, Dalsbygda

I Såttåhaugen setergrend innerst i Vangrøftdalen har Såttåhaugen grunneierlag for flere år siden ryddet gamle stier og tilrettelagt for kulturvandring gjennom slåtte- og seterlandskapet. Vandreturen går gjennom frodige skoglier, enger og myrer preget av slått og beite gjennom lang tid. Turen på vestsiden av dalen og elva Snudda gir deg dessuten en flott utsikt mot setervollene og Forollhogna som ruver i det fjerne.

Berggrunnen er rik og gir grunnlag for en rik vegetasjon og et stort artsmangfold. Her kan du vandre fra slåtteng til slåtteng, forbi gamle tomter etter buer og løer. Her finner du også ei hopløe ("dobbeltløe"). Ved å gå denne turen kan du få et innblikk i hvor omfattende slåtteaktiviteten var i disse dalførene i tidligere tider. Det drives fortsatt tradisjonell slått i områdene vest for elva Snudda mellom Snuddvollan og Gamle Åsvollen. Ved Nørstenget har grunneierlaget satt opp ei gammel slåttebu. Her kan du raste om været er dårlig eller mimre om gamle tider. I Såttåhaugen setergrend drives det fortsatt aktiv seterdrift med kyr på utmarksbeite. At det fortsatt går både sau og ku på beite i området har betydning for både landskapsbilde og vegetasjon.


Start for turen går fra vegskillet til Åsvollen. Her er det rasteplass med bord/benker og informasjonstavle for slåttestien. Hele kulturstien er på 5, 25 km. Vandringen kan deles opp i to turer/sløyfer dersom du synes den blir for lang. Du kan gå stien øst for setervegen og følge setervegen tilbake til utgangspunktet., Alternativt kan du starte turen med å gå setervegen sørover til vegkrysset til Snuddvollan og gå den vestre sløyfa av turen (på vestsiden av elva). Det anbefales fjellsko eller støvler da noen partier av turen er våte.I båndtvangstid og beitesesong må hunder holdes i bånd.

I elva Snudda er det flere fine steder å bade. Et av dem er nede ved brua over til Snuddvollan.

Ei hopløe er ei dobbelt løe. På enkelte større slåtteng ble det satt opp doble løer, slik at det skulle bli plass til alt høyet. Løene ble tømret av bjørk og fikk torvtak. Det skulle være gliper i veggene, slik at det kom luft til og høyet tørket og ikke råtnet. Ei hopløe er to løer som er står «i hop», det vil si tett sammen, med et tak i mellom. At de ikke bygde ei stor løe i stedet har nok å gjøre med lengden på bjørka i disse traktene.

Under slåtten bodde slåttefolket i slåttebua. Det kunne være et lag på 2-3 slåttekarer som slo graset med ljå, mens raksterkulla gikk etter med riva. Graset ble tørka og samla i høyløene og kjørt hjem seinere på vinteren..

Et av landets første setermeieri ble etablert i Såttåhaugen.

Flere setre i området har husvære for overnatting.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen