Vandring i Haldorbu Vandring

 • Storfesanking på Kvitfeten

  Storfesanking på Kvitfeten Foto: Thor Østbye

 • Sauesanking på Kvitfeten

  Sauesanking på Kvitfeten Foto: Thor Østbye

 • Dobbeltbekkasin (Gallinago media)

  Dobbeltbekkasin (Gallinago media) Foto: Thor Østbye

 • Fjellfiol (Viola biflora)

  Fjellfiol (Viola biflora) Foto: Thor Østbye

 • Myrområde rett sør for Haldorbu

  Myrområde rett sør for Haldorbu Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: juni–november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 26.7 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 340 meter
 • Varighet: 8–12 timer

Om Vandring i Haldorbu

Det vide og åpne landskapet i Haldorbu landskapsvernområde innbyr til å nyte utsikten og la tankene vandre. Her er åpne landskapsrom og mjuke linjer, slake lier og late elver. Nær landskapsvernområdet rager Skaget (1665 m.o.h.) og Nordre Langsua (1553 m.o.h.) opp over dette godmodige landskapet. Du ser 
det godt fra Storeskag eller
 Sælifjellet.
Haldorbu landskapsvernområde opplever du enkelt ved å ta bil eller sykkel inn til Storeskag. Du kan velge mellom flere merkede stier som også går videre innover i nasjonalparken. Flere buer og hytter er tilgjengelige for overnatting, og jakt og fiskemulighetene er upåklagelige. Husk å ta med støvler om du tenker å vandre fra Storeskag og videre inn i nasjonalparken.


Landskapsvernområdet inneholder verdifulle
 sætermiljøer og godt organiserte 
utmarkshamninger. Et betydelig antall husdyr
beiter i utmarka bidrar til å opprettholde kulturbetinget vegetasjon. Tradisjonsrike navn som Kvitfeten, Bøllhaug, Bjørnhaugmyrane og Synhaugen forteller om brukshistorie langt tilbake i tid. Gjennom tilpassede vernebestemmelser er det lagt opp til at denne viktige bruken skal fortsette. Tar du turen fra Storeskag mot Haldorbu går stien gjennom rike og vekselfuktige miljøer. Her vokser den vakre gullmyrkleggen i store mengder, side om side med fjellfiol, kongsspir, grønnkurle og jåblom. Fuglelivet er rikt og du kan møte sjeldne arter som dobbeltbekkasin, myrhauk, trane og lappspurv. I gode smågnagerår jakter jordugla på sin karakteristiske måte over myrene.

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Skaget

Langsua

Vandring 7.1 km · 4 – 5 t

Storeskag-Haldorbu

Langsua

Vandring 9.1 km · 3 – 5 t

Vandring i Kjølaåne

Langsua

Vandring 8.1 km · 5 – 7 t

Sist oppdatert:

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt