Bunåva Interessepunkt

Info center in Vingelen National Park Village

  • Foto: Ingrid Eide

  • Foto: Hege Hovd

  • Foto: Ingrid Eide

  • Foto: Ingrid Eide

  • Foto: Ingrid Eide

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Bunåva

Forollhogna informasjonssenter åpnet 2011 og er lokalisert i flerbrukshuset Bunåva i Vingelen sentrum, ved Coop Marked. Her kan besøkende i alle aldre få lære om natur og kultur i nasjonalparken og landskapsvernområdene gjennom en interaktiv utstilling. Tema i utstillingen er blant annet seterliv, villrein og biologisk mangfold.

Her er det også kafé, sommerbetjent turistinformasjon, salg av lokale produkter og en boksamling med bøker til utlån. Senteret er det naturlige utgangspunktet for den som vil orientere seg om turer, opplevelser og aktiviteter. Utstillingen i infosenteret er tilgjengelig når Coop-butikken er åpen,dvs mandag-lørdag 9-18 (17). Om sommeren er den i tillegg tilgjengelig søndag ettermiddag når Bunåva kafe er åpen. 

Bunåva Kafé, som ligger i informasjonssenteret, er åpen hver dag om sommeren. Kafeen satser på lokale menyer og råvarer.

Vingelen er en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark fra sør. Vingelen har status som nasjonalparklandsbyen og er en av Norges mest særpregede fjellbygder. Bygda er regnet som det høyest beliggende kirkesogn i landet med kirketrappa på 702 m.o.h. Bygda har ellers en spesiell  bygningskultur med mange hus som stammer fra 1700- og 1800-tallet.

Nasjonalparkområdet i Vingelen er en del av utmarksgrunnlaget for bygda, og har tradisjonelt vært nyttet i tradisjonsbundet landbruksnæring i en svært lang, ubrutt tradisjon. Slåttebruk, mosetak og beite er tradisjonelle bruksmåter i nasjonalparkområdet  og seterkulturen i bygda er velkjent. Også jakt og fiske er en del av denne næringstradisjonen.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Bunåva kart