Juhola Kulturminner

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

  • Foto: Asbjørn Langmyr

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Juhola

En av de første som ryddet gård i Mulltjerntraktene hadde sønnene Mattes og Johan. De fikk hver sin gård. Mattes bygde Mattila, mens Johan bygde opp det som ble en stor skogeiendom, Juhola. Dette er en av de flotteste finnegårdene, og siden 2001 har gården status som kulturreservat, som et eksempel på kulturlandskapet rundt en värmlandsk finnebygd. Der bodde på 1930-tallet 11 ugifte søsken som gjorde gården viden kjent for osten de lagde. De snakket värmlandsfinsk seg imellom. På vegen til Juhola er det reist en minnetavle om den finske språkforskeren Lauri Kettunen, som bodde på gården hver gang han reiste til Värmland på studiereiser.
Juhola er i privat eie, men åpen for besøk om sommeren. Røykstua er fra 1740-tallet, og her finnes også mange andre bygninger fra 1700-tallet. Til gården hørte også smie og kvern, men i dag finnes bare rester etter dem.

Juhola kart