Elgtjønna Vandring

  • Foto: Kristin Riise

  • Foto: Kristin Riise

  • Foto: Kristin Riise

  • Foto: Kristin Riise

Viktig informasjon

  • Destinasjon Oppdal
  • Sesong april–november
  • Vanskelighetsgrad Lett
  • Lengde 1.6 kilometer
  • Høyde 50 meter
  • Varighet 0.5–1 timer

Legg i favoritter

Om Elgtjønna

Elgtjønna ligger lunt og flott til i Kåsen og lett tilgjengelig for alle. Starten går ved Oppdal Skytterstadion og følger grusvei helt frem til området.

Den 1.7 kilometer lange grusveien fører deg gjennom flate åsdrag og furuskog i Kåsen. Dette gjør denne stien egnet for både rullestol, rullator eller barnevogn. Samtidig er det også fint å sykle inn mot Elgtjønna. Underveis kan skogen gi spennende opplevelser både for små og store. Kanskje får dere øye på den sky elgen eller en hoppende hare, eller hva med hakkespetten eller ei lirype?

Når dere kommer til Elgtjønna er det muligheter for ulike aktiviteter. Gapahuken og bålplassen inviterer til en idyllisk pause ved vannkanten, men turen kan også fortsette på en merket sti som går rundt hele tjernet. Elgtjønna er et forholdsvis stort tjern hvor skogen går helt ned til vannkanten, men likevel med gode solforhold.

Denne stien inngår i et langt større stinett i Kåsen. Fortsett grusveien sørover og ta for eksempel turen på Våttåhaugan, Kåsrandin eller Allmannberget. På vinteren er også Elgtjønna en egnet plass for å leke seg på skøyter.


Elgtjønna er en typisk dødisgrop, dannet ved siste istid ved at isrester ble begravd og senere smeltet. Tjernet er svært grunt, med kun 2 meter på det dypeste.

Elgtjønna er også bolig til en truet og sårbar dyreart. Småsalamanderen (Triturus vulgaris) finnes bare på ytterst få steder i Norge, men trives godt i myrtjern som Elgtjønna. Etter siste telling i 2009 fant forskere over 20 småsalamandere her.
Etter isløsninga på våren kommer salamanderne frem fra overvintringsstedene på land og vandrer mot gytedammen.
Etter paringstiden går de fleste voksne tilbake på land, der de søker føde samt gjør seg klar for ny vintersøvn. Larvene klekker etter to uker og omdanner seg til salamandere i august-september. Det er gode muligheter til å få øye på salamander når man besøker Elgtjønna.

Elgtjønna kart