Klokkerlåven Kulturminner

 • Klokkerlåven

  Klokkerlåven Foto: Kari Møyner

 • Inne i låven er det bevart englemalerier fra den gamle middelalder stavkirken.

  Inne i låven er det bevart englemalerier fra den gamle middelalder stavkirken. Foto: Kari Møyner

 • I 1989 så låven slik ut, så det var et stort restaureringsarbeid som måtte til.

  I 1989 så låven slik ut, så det var et stort restaureringsarbeid som måtte til. Foto: Oppland arbeiderblad

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: april-november

Om Klokkerlåven

Klokkerlåven er en av Gran kommunes stoltheter. Etter omfattende restaureringsarbeider på 1990-tallet framstår den i dag som et interessant kulturminne som absolutt er verdt et besøk. Klokkerlåven er én av to kjente låver i Norge bygget med materialer fra en middelalderkirke. Inne i låven vises en utstilling som forteller om Grinaker stavkirke og låvens historie. Adkomst: Ved Sandvollkrysset/Jaren ta av fra Rv 4 og følg fv34 i retning Fagernes/Dokka/Jaren. Ta av fylkesvegen ved Brandbu, første veg til høyre mot Jevnaker. Følg fv 240 til skilting til venstre mor Tingelstad kirke. Klokkerlåven ligger rett ved Tingelstad kirke hvor du også kan parkere. Det spesielle er at Klokkerlåven er bygget med materialer fra en stavkirke fra middelalderen. Grinaker stavkirke ble bygget i andre halvdel av 1100-tallet på Grinaker gård nord for dagens Tingelstad kirke. I mai 1866 ble den siste gudstjenesten holdt i den gamle kirken og i løpet av sommeren ble inventaret fjernet og kirken revet. Inventar ble flyttet fra stavkirken til den nye kirken mens en del av bygningsmaterialene ble gjenbrukt i byggingen av en låve på Klokkergården (klokkerens gård) ved den nye kirken - Klokkerlåven. Den nye Tingelstadkirken skulle erstatte Grinaker stavkirke samt St. Petri/Gamle Tingelstad kirke. Da stavkirken ble revet var den en korskirke og hadde sitteplasser til cirka hundre personer. Døpefont, prekestol, to store trefigurer, den ene kirkeklokken, messehagl med mer ble flyttet til den nye kirken. En del av materialene fra stavkirken ble gjenbrukt i Klokkerlåven. Klokkerlåven tilhørte klokkerens gard, derav navnet. En stor del av bygningsmaterialene i låven stammer fra Grinaker stavkirke som lå på Grinaker gård, nord for Tingelstad kirke. Tømmeret fra kirken på Grinaker ble hovedsakelig gjenbrukt til å bygge Klokkerlåven. Kirkens to tømrede tverrskip utgjør fjøs og stall i låven. Tømmer fra koret ble brukt til den fjerde veggen i begge disse rommene. Himling med englemalerier var utvendig kledning på låven og ble brukt til spilltau i kirkestallen på baksiden. Kornbingene ble laget av benkerygger. Kirkens dører, tårnluker og vindu ble også brukt i låven. Veggplanker ble undergulv i fjøset og kan nå ses fra møkk-kjelleren. Kirkesøyler ble brukt til åkerruller. Etter nesten 60 år med debatt om hva som skulle gjøres med Klokkerlåven, bestemte Gran kommune seg for å restaurere låven og la den bli stående på sin opprinnelige plass. Låven var på dette tidspunktet svært forfallen. Gran kommune inngikk avtale med Riksantikvaren om istandsettelse og bevaring. Arbeidet ble utført i samråd med Riksantikvaren og kommunen av Hadeland Folkemuseum. Under restaureringsarbeidet viste det seg at låven inneholdt mer stavkirkemateriale enn det man tidligere kjente til. Riksantikvaren skrev i et brev til Gran kommune 25.11.88 om Klokkerlåvens helhetsvurdering: “En låve fra 1860-årene med kirkestall, ansees i seg selv å være av antikvarisk verdi. Det at den er delvis bygget opp av materialer fra en nedrevet kirke, gjør at den er ytterligere mer interessant. Dette forteller hvordan alt som kunne nyttes ble brukt igjen. Dertil er låven en viktig del av kulturlandskapet.” Gran kommune jobber for videre med å sluttføre restaureringen og ønsker å få bygget opp igjen stallene på baksiden av låven. Treverk med spor fra kirkens dekorrikdom samt kirkehistoriske bygningsdetaljer er også å se i låven. Ta kontakt med Hadeland Folkemuseum for omvisning.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Tingelstad natur og kultursti

Hadeland

Vandring
Enkel
7.5 km · 2.5 – 3 t

Fredheim - Kløvstadmarka

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Bilden - en steinsetting

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Sist oppdatert: