Skjervumsmoen Vandring

  • Foto: Else Hagen Lyngstad

  • Foto: Else Hagen Lyngstad

Viktig informasjon

  • Destinasjon Hadeland
  • Sesong januar–november
  • Vanskelighetsgrad Enkel
  • Lengde 2.2 kilometer
  • Høydemeter 70 meter
  • Varighet 0.5–1 timer

Legg i favoritter

Om Skjervumsmoen

Start: Skjervum helse- og omsorgssenter/Gran sykehjem
Lengde: 0,5- 2 km
Lett rundtur på stier

Startpunktet er ved Skjervum helse- og omsorgssenter, men Skjervumsmoen kan fint nås fra andre områder i Gran og fra Jaren.
Følg stien på nedsiden av Skjervum helse- og omsorgssenter inn i skogen. Etter passering av hogstfeltet kommer du ned til et fire-armet stikryss, her tar du opp til høyre og følger denne stien oppover (østover) helt til du kommer opp mot bebyggelsen. Hold stien langs husene og ta deretter til høyre til du kommer ut i Bjørnemyrvegen. Retur ned Sykehjemsvegen til Skjervum.

Det er et utall stier og mulighetene er mange – kort tur eller lengre tur – valget er ditt. Skjervumsmoen avgrenses av veier (riksveg 4, Nordre Ålsvegen), bebyggelse og jorder på alle sider og det er derfor så å si umulig å gå seg vill her.
Prøv deg fram og finn din favorittrunde!

Adkomst: Ta av Rv4 ved Granvang og følg Hovsvegen og Nordre Ålsvegen til Skjervusmvegen tar av ned til Skjervum helse- og omsorgssenter (Gran sykehjem).

Se flere populære opplevelser

Skjervumsmoen - Horgen
Hadeland

Vandring 3.8 km · 1.5 – 2 t

Skjervum - Prestmarken - Morstad
Hadeland

Vandring 7.1 km · 2 – 2.5 t

Skjervumsrunden
Hadeland

Vandring 4 km · 1 – 1.5 t

Hvalabyrunden
Hadeland

Vandring 6.4 km · 2.5 – 3 t

Skjervumsmoen kart