Fjellbjørkeskogen i Vang Planteliv

 • Lysende stammer hvor vinden har hindret lav i å feste seg. Slettefjell bak

  Lysende stammer hvor vinden har hindret lav i å feste seg. Slettefjell bak Foto: Dag Nordsveen

 • Enslig individuell fjellbjørk.

  Enslig individuell fjellbjørk. Foto: Dag Nordsveen

 • Fjellbjørk og myr vekselvis bortetter i Rysndalen.

  Fjellbjørk og myr vekselvis bortetter i Rysndalen. Foto: Dag Nordsveen

 • Fjellbjørkeskog er åpen og gir godt beite for sau.

  Fjellbjørkeskog er åpen og gir godt beite for sau. Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 4.2 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 250 meter
 • Varighet: 2-3 timer

Om Fjellbjørkeskogen i Vang

Fjellbjørka står standhaftig i vind og vær. Krokut. Individuell. Skulpturert. Den gir ly. Det er en god oppleving å gå der mellom bjørkene. Kanskje følgjer du eit gamalt tråkk?

Fjellbjørkeskogen dekker store område i Vang mellom 600 og 1000 moh. Fjellbjørka er i frammarsj. På grunn av klimaforandringer og endringar i bruken av fjellet, flytter tregrensa seg oppover år for år.

Fjellbjørkeskogen ligg nesten alltid i hellende terreng, og næringsrikt sigevann gir gode vilkår for planteveksten og dermed for dyra.

I fjellbjørkeskogen er det et stort artsmangfold. Trea står ikke så tett og kronene slipper fram lys, slik at mange gras og urter kan vokse her. Det gir godt beite for pattedyr som elg, hjort og hare. Lirype, orrfugl, ulike troster, finker og sangere hekker i fjellbjørkeskogen.

Vangsgjeldingene har alltid utnytta fjellbjørka til brensel. Uten denne ressursen hadde ikkje tidlegare tiders utvinning av myrmalm vært mogleg. For hundre år sidan var det meste av fjellbjørka nedhogd som følgje av intensiv utnytting til brensel til gards- og stølsdrifta. For å forenkle brenseltransporten var det vanleg å plassere heimestølene i fjellbjørkeskogen. Tuftene finner du i dag langs sti og hvert far.

Frå alle grender i Vang kan du gå fine turer gjennom fjellbjørkeskog. Tyinkrysset, Rødalen, Skakadalen, Helin, Syndin, Hugakøllen, Måneberg, Høre. Kikk på kartet og finn en stig. Her har vi valgt å presentere ein fin og variert rundtur om Måneberg som gir flott utsyn over Hensgardane.


Adkomst: Frå E16 tek du av i austenden av Vangsmjøsa, ved Hemsing bru, og køyrer fv 293 mot Hensåsen. Rett før Dalsbru over Rysna, tek du til venstre og køyrer vestover Ligardsvegen i 1,8 km, kor du parkerer. Her skal du følgje merka stig (kvite treklossar) til Måneberg, og vidare til gamle Remmisstølen. Herfrå rett nedover til grusveg som du følgjer nedover til Liagardsvegen. Derfra austover på asfalt i ca 0,4 km til bilen.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kvenadn - Vennis

Vang

Vandring
Krevende
18.4 km · 4 – 5 t

Kvenadn - Rysndalen

Vang

Vandring
Middels
6.4 km · 1.5 – 2 t

Hensfjellet

Valdres

Skitur
Middels
4.9 km · 2 – 4 t

Purkeryggen på ski

Valdres

Skitur
Ekspert
5.8 km · 2.5 – 5 t

Sist oppdatert: