Vandring i Kjølaåne Vandring

 • På Gamlestølberget i Kjølaåne naturreservat. Utsyn vest-sydvestover

  På Gamlestølberget i Kjølaåne naturreservat. Utsyn vest-sydvestover Foto: Thor Østbye

 • Kjølaåne naturreservat, en km nor for Yddin-vatnet. Skaget i bakgrunnen

  Kjølaåne naturreservat, en km nor for Yddin-vatnet. Skaget i bakgrunnen Foto: Thor Østbye

 • Myrgulvinge (Colias palaeno)

  Myrgulvinge (Colias palaeno) Foto: Thor Østbye

 • Finnmarkstarr (Carex laxa)

  Finnmarkstarr (Carex laxa) Foto: Thor Østbye

 • Myrhauk

  Myrhauk Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Langsua
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 8.1 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 180 meter
 • Varighet: 5-7 timer

Om Vandring i Kjølaåne

Fra Yddin (854 m.o.h.) stiger det slake terrenget svakt mot nordøst. Åpne, store myrer som er oppdelt av små bjørkekoller, preger landskapet. Flere av myrene er rike, og i kantene
 vokser frodig vierkratt. Kjølaåne og Etne slynger seg karakteristisk gjennom
 landskapet preget av våtmarksfugler. Fra Sygnestølen kan du gå tur i det myrlente landskapet og ende opp på utsiktspunktet Gamlestølberget. Her har du flott utsikt over verneområdet og fuglelivet på myrene. Til Kjølaåne naturreservat kommer du lettest via vegen som går innover fra Heggenes i Øystre Slidre mot Storeskag (betalingsbom). Ta med vanntett fottøy og kikkert! Husk at du er gjest i et naturområde hvor hensyn til sårbart dyre- og planteliv er nødvendig. Kjølaåne natur
reservat har unike naturkvaliteter ved at de store myrområder ikke har blitt grøftet, enten for skogreisning eller oppdyrking. Myrene nord for Yddin har et rikt og variert fugleliv med trane, svømmesnipe, rødstilk, grønnstilk, enkeltbekkasin, dobbeltbekkasin og vipe. Et sjeldent og spennende innslag er fjellmyrløper, en fugleart som er nøye tilpasset de bløteste myrene. I gode smågnagerår ses myrhauk og jordugle på jakt over myr og vierkratt. Plantelivet byr også på godbiter! Den botanisk interesserte har muligher for å se arter som huldrestarr og finnmarkstarr i dette åpne myrlandskapet.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Skaget

Langsua

Vandring
Middels
7.1 km · 4 – 5 t

Vandring i Haldorbu

Langsua

Vandring
Middels
26.7 km · 8 – 12 t

Storeskag-Haldorbu

Langsua

Vandring
Middels
9.1 km · 3 – 5 t

Sist oppdatert: