Hedalen kultursti Vandring

  • Foto: Morten Helgesen

  • Foto: Kjell Arne Berntsen

  • Foto: Sigrid Haugen

Viktig informasjon

  • Destination Valdres
  • Season januar–desember
  • Difficulty Lett
  • Distance 5.4 kilometer
  • Elevation 160 meter
  • Duration 2 timer

Legg i favoritter

Om Hedalen kultursti

Fra E16 ved Tollefsrud (ca. 27 km sør for Bagn) ta av inn på fv. 225 mot Hedalen. Kjør inn på fv. 243 og ta til høyre mot Hedalen Stavkirke (1,8 km) eller venstre mot Bautahaugen samlinger (2,8 km) ut i fra hvilken veg du ønsker å gå turen. Gode muligheter for parkering begge steder. Kulturstien er godt skiltet.

Natur- og kulturstien går mellom Hedalen Stavkirke og Bautahaugen samlinger. Stedvis følger stien den første kjerrevegen gjennom Hedalen fra ca. 1840. Informasjonstavler langs stien. Stien går i variert terreng, og har flere avstikkere til hovedvegen, som gjør det mulig med mindre rundturer.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Hedalen kultursti kart