St. Thomaskyrkja Kulturminner

 • St. Thomaskyrkja på Filefjell (vestveggen)

  St. Thomaskyrkja på Filefjell (vestveggen) Foto: Thor Østbye

 • St. Thomaskyrkja på Filefjell (fra 1971)

  St. Thomaskyrkja på Filefjell (fra 1971) Foto: Thor Østbye

 • Steinselet der presten bodde under messe på Filefjell fram til 1808

  Steinselet der presten bodde under messe på Filefjell fram til 1808 Foto: Dag Nordsveen

 • Her stod stavkirka fram til 1808

  Her stod stavkirka fram til 1808 Foto: Dag Nordsveen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: januar-november

Om St. Thomaskyrkja

Den opprinnelige Thomaskirken var en stavkirke som sto på Fillefjell. Den tilsynelatende likheten mellom Thomaskirken og Høre og Borgund stavkirker gir grunn til å datere kirken til omkring 1200. Kirkens status i middelalderen er usikker, men den kan ha fungert som en regulær sognekirke for folk som har drevet med jernutvinning i Smedalen. Opphavet til kirkens navn kan enten ha vært apostelen Thomas eller den populære helgenen Thomas Becket (1118–1170). Stavkirken ble revet i 1808. Ei ny kirke ble innvidd i 1971 rett ved. Svake spor av tuften etter stavkirken kan sees ca. 20 m vest for den nåværende kirken, der den har ligget nær kongeveien fra 1793. På den gamle kirketuften står en sten med innskriften "Her stod Tomas kirken Nedrevet 1808". Adkomst: Kirken ligger langs E16 på Filefjell ved Kyrkjestølen. Presten Ove Ovesen Wangensteen (1629–1660) gjorde Syftesokdagen, eller Maria besøkelsesdag, 2. juli, til fast messedag i Thomaskirken. I forbindelse med gudstjenesten ble det også arrangert bygdetreff med dans og handel. De tilreisende var ikke bare valdriser, hallingdøler og lærdøler, men også folk fra Gudbrandsdalen og Voss. I en periode var dette et av de største fjellstevnene i Sør-Norge. Noen kom for å drikke og slåss, noen for å finne ektemake, noen for å kappri og bytte hester, og noen kanskje for å høre guds ord, får vi tro. Det var slik at kirka etter hvert fikk ord på seg for å ha helbredende kraft dersom en møtte opp ved kirka og hadde gaver med. Vangspresten møtte trofast opp og holdt sin preken og så mellom fingrene med synd og umoral, for presten hadde fast inntekt av å ”betjene” Thomaskyrkja. Så det fikk våge seg om ”mang ein hest vart sprengt, mang ei møy krenkt, og mang ein sprek kar dengt, og mang en piges jomfrudom fik sin jordeferd”, som slidrepresten Hermann Ruge skreiv. Sognepresten i Slidre, Hermann Ruge (1737–63), forarget seg over den drukkenskap, hestehandel og usedelighet som fulgte med bygdetreffet og tok initiativ til at stavkirken skulle rives. Men dette ble avslått. At kirken også fungerte som ly for de mange veifarende over Fillefjell inngikk som en viktig del av vurderingen. På slutten av 1700-tallet skal det ha kommet til en fjellstue i samme område som ble kalt ”St.Thomas kirkestue” og som kunne ta i mot reisende. Ordningen med årlig gudstjeneste på Maria besøkelsesdag varte til tidlig på 1800-tallet. Etter en visitas i 1807 ble det anbefalt at kirken skulle nedlegges. Det ble tilsluttet ved kongelig resulsjon av 24.6.1808. Steinselet ved kirken Steinselet var der presten hadde tilhold da han holdt messe i kirken. Kilde: http://www.norgeskirker.no/, Sigfred Hovda

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Kyrkjistøle - Støgonøse

Vang

Vandring
Krevende
7.5 km · 1.5 – 2.5 t

Kyrkjistølen - Torolmen

Vang

Vandring
Middels
15.4 km · 4 – 5 t

Kyrkjistølen - Sulebu

Vang

Vandring
Middels
8.2 km · 2 – 2.5 t

Kyrkjistølen - Sletterust

Vang

Vandring
Middels
13.5 km · 3 – 5 t

Sist oppdatert: