Bilden - en steinsetting Kulturminner

 • Steinsettingen ligger flott til med utsikt sør-vestover mot Randsfjorden.

  Steinsettingen ligger flott til med utsikt sør-vestover mot Randsfjorden. Foto: Kari Møyner

 • Her på Bilden er det et gravminne som er nært 2000 år gammelt.

  Her på Bilden er det et gravminne som er nært 2000 år gammelt. Foto: Kari Møyner

 • Gravminne består av 8 store, høyreiste steiner i en ring og en midtstilt.

  Gravminne består av 8 store, høyreiste steiner i en ring og en midtstilt. Foto: Kari Møyner

 • Et særegent og vakkert sted med nær 2000 år gammel historie. Steinringen i forgrunn og Sølvsberget skimtes i bakgrunn.

  Et særegent og vakkert sted med nær 2000 år gammel historie. Steinringen i forgrunn og Sølvsberget skimtes i bakgrunn. Foto: Kari Møyner

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Hadeland
 • Sesong: januar-november

Om Bilden - en steinsetting

Her på Bilden kan du se gravanlegg som er nær 2000 år gamle. Gravskikker har variert gjennom tiden. Det kan være en eller flere i samme grav, og den eller de døde kan ha blitt kremert eller begravet ubrent. Religion, kjønn og hvilken status og makt den gravlagte hadde i livet, har hatt betydning når grav og gravanlegg skulle utformes. Den ytre formen på gravminnet skulle bli sett av de gjenlevende og fremtidige generasjoner. Graven var stedet den døde oppholdt seg, hvilte, eller brukte som utgangspunkt for reisen til «den andre siden». Langt fra alle fikk en grav som i dag er synlig. Steinsetninger består av bautasteiner som er reist i ulike geometriske former. Steinsetningen på Bilden kalles en steinring da den er sirkulær. Utgravninger av andre steinsetninger, har vist at de ofte er enkle branngraver med funn av kull, brente bein og noen få gjenstander. Vi kan anta at også steinringen på Bilden er en grav selv om det ikke er gjort arkeologiske funn her. På folkemunne kalles ofte steinsetninger for tingsteder eller dommerringer. Enkelte steinsetninger kan sekundært ha tjent som tingplasser eller kultsteder, men på Bilden vet vi ikke om stedet har vært brukt som dette. I Gran skal det på 1700-tallet ha vært flere steinsetninger, men det er bare denne på Bilden som er bevart i dag. I Norge finnes det ca 400 steinsetninger, de fleste i Østfold og Vestfold. Mange lokale historier og tradisjoner knyttes til steinrringer. Arkeolog Nicolaisen forteller i 1868: Om Bilden skrives det at i tidligere tid gikk gutuen (veien) gjennom steinsetningen, men ”det gikk i den tid alltid uheldig med kreaturene og det var urolig på gården”. Veien ble lagt om i 1828 og man merket da ikke mer til uroen. I 1867 veltet to av gårdens gutter midtsteinen og grov en torsdagsnatt der uten å finne noe. Men da de gikk hjemover, ble den ene, «....tatt i ørene så han stupte», og reiste derfor steinen igjen på1867 veltet to av gårdens gutter midtsteinen og grov en torsdagsnatt der uten å finne noe. Men da de gikk hjemover, ble den ene, «....tatt i ørene så han stupte», og reiste derfor steinen igjen på plass

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Tingelstad natur og kultursti

Hadeland

Vandring
Enkel
7.5 km · 2.5 – 3 t

Klokkerlåven

Hadeland

Kulturminner
Enkel
 

Fredheim - Kløvstadmarka

Hadeland

Vandring
Enkel
6.2 km · 2 – 2.5 t

Rauhaugen

Hadeland

Vandring
Enkel
6.4 km · 2.5 – 3 t

Sist oppdatert: