Tisler - en øy i havet Badeplass

  • Foto: Oslofjordens Friluftsråd

  • Foto: Oslofjordens Friluftsråd

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Foto: Marit Winther-Janson

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Tisler - en øy i havet

 Tisler ligger som en utpost mot havet nær de fiskerike områdene utenfor Hvaler og har i lang tid vært bosted for fiskere og loser. Bosettingshistorien på Tisler går tilbake til middelalderen og strekker seg fram til 1939. På Tisler finner du et kulturlandskap i utskjærgården med nedlagte gårdsbruk og tidligere dyrket mark. 

På det meste livnærte 30 mennesker seg her. I dag er noen helårshus bevart som feriesteder og i tillegg er det kommet en del nye hytter. Men hele strandsonen og de tilstøtende øyer og holmer er sikret som friluftsområde for allmennheten, og er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Tisler er viktig hekkeområde for sjøfugl, og deler av hovedøya og omkringliggende holmer har ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. Møren er en av de viktigste hekkeplassene for sildemåke i Oslofjorden.

Tislerøyene har preg av snaufjell og lynghei, men i lune kroker og sprekker er det rikt og variert planteliv. Øya har to gode havner; Kilen mot vest og Sommerstø mot øst. Det er mulig å fortøye til bolter i fjellet flere steder. På nordøstsiden av øya er det bygget molo fram til en mindre holme (Losholmen). Dette har ført til to flotte sandstrender, en på hver side av moloen. Tisler er verdt en oppdagelsesreise, men helst i godvær.

Gammelt kulturmiljø. Trojaborg på Slottsfjellet. Brygge for allmennheten for å legge til i Kilen. Svaibøye ved Losholmen. Rasteplass med grill ved moloen til Losholmen.

I noen områder er det etablert et ferdselsforbud for å beskytte sjøfugl og sel i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli.
Ferdselsforbud gjelder i sone C og D. Sone C (sjøfugl) beskytter Skjellholmen, Kobbernaglen, Kvernskjær, Alne, Tangen (del av Tisler), Store Ølbergholmen, Møren, deler av Akerøya med Vesleøya, Heia, deler av Nordre Søster og deler av Søndre Søster. Sone D (sel) gjelder Storeribba, Kuskjær, Flatekollen, Kollen, Skjærsribba og Kolleribba. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Se flere populære opplevelser

Herføl rundt
Ytre Hvaler

Padling 14 km · 4 – 5 t

Storesand - Akerøya
Ytre Hvaler

Padling 0 km · 5 – 6 t

Tisler - en øy i havet kart