Tisler - en øy i havet Badeplass

  • Foto: Oslofjordens Friluftsråd

  • Foto: Oslofjordens Friluftsråd

  • Foto: Haakon Braathu Haaverstad

  • Foto: Marit Winther-Janson

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Tisler - en øy i havet

"Tvende holme udi søen hvor det kan havnes 20 sauer om sommeren og tilhørende kongen". En tidlig beskrivelse av øygruppen som ligger langt syd i nasjonalparken. Helt fram til 1939 var det fast bosetting på hovedøya. På det meste livnærte 30 mennesker seg her. I dag er noen helårshus bevart som feriesteder og i tillegg er det kommet en del nye hytter. Men hele strandsonen og de tilstøtende øyer og holmer er sikret som friluftsområde for allmennheten, og alt er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark.

Tisler er viktig hekkeområde for sjøfugl, og deler av hovedøya og omkringliggende holmer har ferdselsforbud fra 15. april til 15. juli. Møren er en av de viktigste hekkeplassene for sildemåke i Oslofjorden.

Tislerøyene har preg av snaufjell og lynghei, men i lune kroker og sprekker er det rikt og variert planteliv. Øya har to gode havner; Kilen mot vest og Sommerstø mot øst. Det er mulig å fortøye til bolter i fjellet flere steder. På nordøstsiden av øya er det bygget molo fram til en mindre holme (Losholmen). Dette har ført til to flotte sandstrender, en på hver side av moloen. Tisler er verdt en oppdagelsesreise, men helst i godvær.

Gammelt kulturmiljø. Trojaborg på Slottsfjellet. Brygge for allmennheten for å legge til i Kilen. Svaibøye ved Losholmen. Rasteplass med grill ved moloen til Losholmen.

I noen områder er det etablert et ferdselsforbud for å beskytte sjøfugl og sel i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli.
Ferdselsforbud gjelder i sone C og D. Sone C (sjøfugl) beskytter Skjellholmen, Kobbernaglen, Kvernskjær, Alne, Tangen (del av Tisler), Store Ølbergholmen, Møren, deler av Akerøya med Vesleøya, Heia, deler av Nordre Søster og deler av Søndre Søster. Sone D (sel) gjelder Storeribba, Kuskjær, Flatekollen, Kollen, Skjærsribba og Kolleribba. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Tisler - en øy i havet kart