Tisler Vandring

En øy i havet

 • Moloen ved Losholmen, Tisler. Nydelige sandstrender og tilrettelagt rasteplass. Lun naturhavn med svaibøye.

  Moloen ved Losholmen, Tisler. Nydelige sandstrender og tilrettelagt rasteplass. Lun naturhavn med svaibøye. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

 • Nydelig sandstrand på vestsiden av moloen ved Losholmen, Tisler. Lun naturhavn.

  Nydelig sandstrand på vestsiden av moloen ved Losholmen, Tisler. Lun naturhavn. Foto: Oslofjordens Friluftsråd

 • Svaberg på Tisler - med utsikt mot Torbjørnskjær i vest.

  Svaberg på Tisler - med utsikt mot Torbjørnskjær i vest. Foto: Haakon Braathu Haaverstad

 • Enga, Tisler. Kulturmiljiø med strandeng og eldre bebyggelse. Tidligere bebodd, nå hytte.

  Enga, Tisler. Kulturmiljiø med strandeng og eldre bebyggelse. Tidligere bebodd, nå hytte. Foto: Marit Winther-Janson

Viktig informasjon

Om Tisler

Tisler ligger som en utpost mot havet nær de fiskerike områdene utenfor Hvaler og har i lang tid vært bosted for fiskere og loser. Bosettingshistorien på Tisler går tilbake til middelalderen og strekker seg fram til 1939. På Tisler finner du et kulturlandskap i utskjærgården med nedlagte gårdsbruk og tidligere dyrket mark.

På det meste livnærte 30 mennesker seg her. I dag er noen helårshus bevart som feriesteder og i tillegg er det kommet en del nye hytter. Men hele strandsonen og de tilstøtende øyer og holmer er sikret som friluftsområde for allmennheten, og er en del av Ytre Hvaler nasjonalpark. 

Turbeskrivelse

Tislerøyene har preg av snaufjell og lynghei, men i lune kroker og sprekker er det rikt og variert planteliv. Tisler er ikke en spesielt stor øy så du kan bare går rundt øya en tur og kikke. På nordøstsiden av øya finner du en mole med to flotte sandstrender på hver side av moloen. 

Faktaopplysninger

I noen områder er det etablert et ferdselsforbud for å beskytte sjøfugl og sel i perioden f.o.m. 15. april t.o.m. 15 juli.

Ferdselsforbud gjelder i sone C og D. Sone C (sjøfugl) beskytter Skjellholmen, Kobbernaglen, Kvernskjær, Alne, Tangen (del av Tisler), Store Ølbergholmen, Møren, deler av Akerøya med Vesleøya, Heia, deler av Nordre Søster og deler av Søndre Søster. Sone D (sel) gjelder Storeribba, Kuskjær, Flatekollen, Kollen, Skjærsribba og Kolleribba. Områdene er skiltet så vidt det er mulig, men du har selv ansvar for å sjekke kartet før du begir deg ut på tur.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Lauer

Ytre Hvaler

Overnatting
Enkel
 

Herføl rundt

Ytre Hvaler

Padling
Krevende
13.7 km · 4 – 5 t

Storesand - Akerøya

Ytre Hvaler

Padling
Krevende
21.7 km · 5 – 6 t

Kyststien på Kirkøy

Ytre Hvaler

Vandring
Middels
6.3 km · 3 – 4 t

Sist oppdatert: