Måaroevåarhkoe ved Finnkoihaugan Kulturminner

Samisk spor i Forollhogna

  • Rester av bein

    Rester av bein Foto: Amund H. Steinbakken

  • Foto: Amund H. Steinbakken

  • Foto: Amund H. Steinbakken

  • Beingjemmer fins ofte i steinsprekker

    Beingjemmer fins ofte i steinsprekker Foto: Amund H. Steinbakken

  • Foto: Amund H. Steinbakken

Viktig informasjon

Om Måaroevåarhkoe ved Finnkoihaugan

Beingjemme ved Finnkoihaugan

Turbeskrivelse

I nærheten av samiske boplasser kan man finne såkalte beingjemmer. Dette er deponeringer av dyrebein (fortrinnsvis av rein) etter måltider. Som oftest finner vi slike beingjemmer på forholdsvis tørre plasser, i bergsprekker eller urer dekket med stein. Beingjemmer finnes ofte også i tilknytning til kilder.

Beingjemmer var en måte å unngå at hunder og ville dyr dro utover matrestene (beina), men også et uttrykk for offerrituale med hellig aspekt. Beingjemmer var tett knyttet opp til reinlykke. Ved å samle beinrestene ville reinflokken holde seg samlet. Ble beinrestene spredd, kunne man få en reinflokk som spredde seg.

Det var oppfatning at dyrene som var fortært ville gjenoppstå, og da som rein som var enkle å holde samlet, såfremt man deponerte beina samlet. Det er også tradisjoner på at det var regler for hvilken tid på døgnet disse skulle bli deponert. Ble dette eksempelvis gjort på kveld/natt, kunne det føre til at flokken fikk som vane å spre seg på natten, noe som ikke var ønskelig.

Faktaopplysninger

I en nordvestvendt skråning ovenfor elva Forda ligger det et flatt og åpent område hvor gress og lyng dominerer. I sprekken til en stor, kløvd stein i overkant av dette området, ble den første beingjemma i Forollhognaområdet påvist. I overkant av sprekken ligger det en mindre stein, mens det er satt opp ei mindre helle foran sprekken. Disse danner et avgrenset rom. Da beingjemma ble oppdaget, ble det funnet flere beinbiter i humuslaget.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser