Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda Vandring

Et område med historiske spor etter gruvedrift fra starten av 1800-tallet

  • Foto: Astrid A. Haug

  • Foto: Astrid A. Haug

  • Foto: Astrid A. Haug

  • Foto: Astrid A. Haug

  • Foto: Astrid A. Haug

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda

En tur med muligheter for å oppdage både tradisjonsrikt kulturlandskap og historiske spor etter gruvedrift fra starten av 1800-tallet. 

Veibeskrivelse

Kjør til Dalsbygda, opp nedre Dalsbygdveg og ta til venstre i krysset der hvor asfaltvegen slutter. Følg skilting mot Vangrøftdalen og Utistuvollen. 

Stibeskrivelse

Området rundt Fosskleiva i Vangrøftdalen byr på mange ulike opplevelser. Nede ved elva Vangrøfta rett overfor Storfossen er det ryddet en åpen plass for rast og telting nede ved elva. Herfra har du flott utsikt mot Storfossen. Rasteplassen er et godt utgangspunkt for fiske i elva og for turer i området rundt. Ved rasteplassen er det tilrettelagt med bord, parkering og do. Rusler du setervegen opp bakken forbi fossen kommer finner du den gamle brua over elva til venstre for vegen. En tur ut på brua og høre på fossesusen er en opplevelse i seg selv. Vandrer du videre på den gamle vegen på motsatt side av elva vil du komme forbi mange interessante kulturminner knyttet til drifta ved Fossgruva. Selve fossen har vært utnyttet til kraft for Fossgruvas virksomhet. Rester av dette anlegget kan du se når du går langs elvas østside ovenfor gangbrua. 

Faktaopplysninger

Natur- og kulturarv

Ser du opp i lia sør for Vangrøftdalen ser du tydelig hvor Fossgruva (ca. 830 m.o.h.) har vært. Forekomsten ble mutet første gang i 1808 og drevet fram til 1812. Drifta ble gjenopptatt i 1906 -1920. Alle gruveåpninger ble gjenfylt i 1981. Stallen ved gruva står fortsatt igjen og rester og tufter fra flere andre hus. I 1912 var det 18 mann + stiger som jobbet ved gruva og de hadde fått elektrisk strøm fra kraftverket i Storfossen.

Ved vegkrysset til Skarvdalen finner du steinen "Til fedrenes minne", satt opp av Dalsbygda ungdomslag i 1958. Steinen symboliserer den omfattende aktiviteten som har vært i den frodige slåtte- og seterdalen.

"Til fedrenes minne"

Ein sten etter fortids isgang i fjellet

sett vi ned på det here stellet.

og steinen skal vera til takk og til minne

om far og mor og alt strev og all vinne

som dalens gjæve kvinne og kar

i ætters tider attende bar.

Fosskleiva i Vangrøftdalen, Dalsbygda kart