Kvikne nasjonalparksenter Kulturminner

  • Foto: Esten Sødal Skullerud

  • Foto: Esten Sødal Skullerud

  • Foto: Esten Sødal Skullerud

  • Foto: Esten Sødal Skullerud

Viktig informasjon

Legg i favoritter

Om Kvikne nasjonalparksenter

Har du kjørt langs riksveg 3 og sett en gammel, merkelig, gul og grå bygning, med påmalte vinduer langs vegen? Sjansen er da svært stor for at det er Vollan Gård du har lagt merke til på ferden. Lorentz Lossius (1589-1654), grunnleggeren av Røros kobberverk, drev gården i flere år, men det var Anders Rambech Knoff (7.6.1816-1905) som virkelig ga gårdsbygningene det preg det har idag. Vollan ble blant annet et av ytterst få gårdsbruk med eget gårdskapell. Dette kan du se om du kommer til Vollan. Historien bak de påmalte vinduene kan du også få om du tar turen innom. Vollan har dessuten vært krongods i flere perioder. I dag er gården museum og Vollans særpreg gir det en naturlig plass som et sentrum for lokal historie og bygdeaktivitet. I det tidligere fjøset er det nasjonalparksenter med utstillinger og informasjon knyttet til Forollhogna nasjonalpark og Knutshø landskapsvernområde. Senteret er åpent de to siste helgene i juni, hele juli og de to første helgene i august. Åpningstid er 11.00 -17.00 Ønsker du å oppleve gården utenom åpningstiden kan du kontakte Stiftelsen Vollan gård på tlf. 907 56 153. Besøk hjemmesiden til Vollan gård for mer info om utleie, sommerprogram og andre arrangementer med mer: http://vollangard.no/

Legg i favoritter

Del Tweet

Åpne opplevelsen i appen

Kvikne nasjonalparksenter kart