Finnkoihaugan Vandring

Finn samiske spor og kulturminner i Hessdalen

 • Finnkoihaugen er feilplassert i Statens Kartverk. Ved skiltet ligger en nedfalt norsk gamme, brukt til jakt. Denne har ingenting med de samiske kulturminnene i området å gjøre.

  Finnkoihaugen er feilplassert i Statens Kartverk. Ved skiltet ligger en nedfalt norsk gamme, brukt til jakt. Denne har ingenting med de samiske kulturminnene i området å gjøre. Foto: Amund H. Steinbakken

 • Utsikt over Dalbusjøen fra Finnkoihaugen

  Utsikt over Dalbusjøen fra Finnkoihaugen Foto: Amund H. Steinbakken

 • Parkering ved Elgsjømoen. Her er det servering av setermat på sommeren.

  Parkering ved Elgsjømoen. Her er det servering av setermat på sommeren. Foto: Thomas Ole Andersen

 • Bjørkekrans

  Bjørkekrans Foto: Thomas Ole Andersen

 • Vadestedet over elva. "Gaalove" på sørsamisk.

  Vadestedet over elva. "Gaalove" på sørsamisk. Foto: Thomas Ole Andersen

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Forollhogna
 • Sesong: juni-oktober
 • Vanskelighetsgrad: Middels
 • Lengde: 5.8 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 140 meter
 • Varighet: 2-4 timer

Om Finnkoihaugan

På denne turen får du se flere forskjellige samiske kulturminner, blant annet gammetufter, kaldkilder, beingjemme og steinsettinger. Turen starter fra den idylliske setergrenda Elgsjømoen ved Elgsjøen.

Veibeskrivelse

Parkering ved Elgsjømoen, innerst i Hessdalen i Holtålen kommune.

Turbeskrivelse

Turen går i ganske lett og fint terreng. Vær oppmerksom på at elva Forda må krysses. Elva er ved stor vannføring enklere å krysse nærmere utløpet av Dalbusjøen enn det GPS-tracken tilsier, men dette gir en lengre tur.

Forollhogna nasjonalpark har helt fram til starten av 1900-tallet vært tradisjonelle samiske bruksområder. En vandring blant samiske kulturminner bør gjøres med respekt for det levesettet som en gang eksisterte her.

Tradisjonelle samiske næringsformer og levesett har i liten grad ført til inngrep og endringer i landskapet. Samene har levd i pakt med- og med respekt for naturen. Den samiske kulturen har alltid vært nært knyttet til naturen. Samene har brukt naturens egne materialer som brytes raskt ned og går tilbake til naturen. Spor etter samisk tilstedeværelse kan derfor være vanskelig å oppdage med et utrent blikk. Mange samiske kulturminner er også beskjedne og lite iøynefallende, og det kreves gjerne forkunnskaper for å vite hva man skal se etter.

Faktaopplysninger

Finnkoihaugan er i Statens Kartverk feilplassert på kartet. Omlag 250 meter nordøst fra nordenden av Dalbusjøen ligger det en stor morenerygg. På kart er denne kalt Finnkoihaugen, men den "egentlige" Finnkoihaugan ligger 400 meter nordvest for denne haugen.

Natur og kulturarv

Rundt Finnkoihaugan er det gode beiteområder. Fisk i nærliggende fjellvann samt bjørkeskog, gjorde sitt til at dette stedet lå bra til for reindrift med helårs beiter, og det var kontinuerlig samisk bosetting i området gjennom hele 1800- og på starten av 1900-tallet. Muntlige kilder beretter at det rundt 1890 var Nils Bull og hans familie som oppholdt seg rundt Finnkoihaugan med cirka 700-800 rein. 200 av disse hørte visstnok til andre samer og fastboende i Holtålen kommune. Fra cirka 1900 var det både Ole Sebril og Martin Jonasen med familier som holdt til i området.

I nærheten av boplasser og der det har vært intensiv beiting, blir det spesielt frodig grasvegetasjon og næringsrikt jordsmonn/kulturlag. I slike områder finnes ofte bjørkekranser (se bilde), noe som ofte er en indikator ved samiske boplasser og/eller samlingsplasser for rein.

Finnkoihaugan ligger en knapp kilometer nordvest for Dalbusjøen i Os kommune, ved grensa mellom Sør-Trøndelag og Hedmark fylke. I 1811 skjedde det i dette området en tragisk hendelse, da samer som oppholdt seg her ble frastjålet en reinflokk av 40-50 bønder fra Os og Dalsbygda. 392 reinsdyr ble nedslaktet og på bakgrunn av dette og en rekke tragiske hendelser som fulgte i kjølvannet, gikk den samiske sijte som eide reinflokken under. Det finnes flere samiske kulturminner i området, både fra tiden før og etter tragedien i 1811.

Alle samiske kulturminner i området rundt Finnkoihaugen er fredet etter Kulturminnelovens § 4. Det er ikke tillatt å røre/gjøre inngrep i kulturminnene. Alle automatisk freda kulturminner har i tillegg en sikringssone på 5 meter fra dets synlige ytterkant.

For mer informasjon om samisk tilstedeværelse i Forollhogna anbefales følgende litteratur:

- Amund H. Steinbakken: Registrering av samiske kulturminner i Forollhogna Nasjonalpark i 2009 og 2010.

- Karl H. Brox, Per Jordhøy og Jon J. Meli: Opplev Forollhogna. 2006.

- Friluftsforlaget 2006, N.P. Vigerstøl og J.C. Frøstrup: Forolhogna, historie - natur - kultur.

Fasiliteter

Ved turens startpunkt på Elgsjømoen innerst i Hessdalen er det i sommerhalvåret servering av setermat.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser