Fisketur i Begna Fiske

 • Begnaelva v/ Eid

  Begnaelva v/ Eid Foto: Nils Rogn

 • Begnaelva v/Eid

  Begnaelva v/Eid Foto: Nils Rogn

 • Begnaelva v/Eid

  Begnaelva v/Eid Foto: Nils Rogn

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Valdres
 • Sesong: juni-november
 • Vanskelighetsgrad: Enkel
 • Lengde: 2.7 kilometer (tur/retur)
 • Stigning: 80 meter
 • Varighet: 0.5-1 timer

Om Fisketur i Begna

Begna Elv, gjennom Sør-Aurdal fra Bagn og sørover til Nes i Ådal, er regnet som en av Østlandets mest populære ørretfiskeelver. Dette er elva villmarksforfatteren Mikkjel Fønhus kalte «Storelva» i sitt forfatterskap. Det var nettopp her Fønhus levde sitt liv og skrev sine romaner.
Når du kommer sørfra på E16, er Begna det første stykket Valdresnatur du møter. Elva slynger seg gjennom den trange dalen fra Sperillen i sør opp til kommunesenteret i Bagn.

~ Fiske ~
I Begna finner du både ørret, abbor, gjedde og sik, men det er ørreten og gjedda som er de mest tallrike.
Elva er lett tilgjengelig på begge sider, fra E16 og Austsidevegen. Mange fine fiskeplasser er skiltet og det er laget fiskestier langs land. På en del punkt finnes tilrettelagte rasteplasser med gapahuker og utedoer.
Begna har to ulike stammer av ørret. Det er den stedegne som lever i elva hele året, og den vandrende storørreten som går opp fra Sperillen.
I den øvre del av elva skifter den mellom viltre stryk og roligere partier med fine fiskehøler. Sør for Grimsrud bru flater elva ut og renner i roligere stryk nedover mot Sperillen. Sommerstid fører elva normalt fra 20m³/sek til 60 m³/sek.
Begna egner seg både til flue-sluk og markfiske. Stor variasjon i elveløpet gir mange muligheter for ett allsidig stangfiske. Det finnes rikelig med småfisk, men ørret i kilosklassen er heller ikke uvanlig.

~ Fiskekort ~
Du kan løse døgnkort, 3-døgnskort, ukekort, og sesongkort (kalenderåret) i Begna.
Fiskekortet gjelder for stangfiske fra land. Sør for Grimsrud bru er det også lov til å bruke båt. Barn under 16 år fisker gratis, men skal ha fiskekort. Kortet gjelder på nesten hele den 45 km lange strekningen. Vær oppmerksom på at det finnes noen enkelte lokaliteter hvor kortet ikke gjelder. Disse skal være skiltet.

Fiskekortene får du kjøpt i butikker, bensinstasjoner og turistbedrifter langs strekningen, samt ved 5 selvbetjente fiskekortkasser som er plassert ved bruene og Valdrestunet kjøpesenter, Bagn.
Elva er også med i felleskortet til «Fisking i Valdres» som gir adgang til mange fine fiskelokaliteter i deler av Valdres, se www.fisking-i-valdres.no.

~ Noen anbefalinger ~
Ørret
Fiske foregår normalt fra tidlig vår (påske) til ca. 1.november. På tidlig vår og sen høst er markfiske det mest vanlige etter ørret. Spesielt er harvefisking i august–september å anbefale. Når insekts klekkingen begynner i mai– juni starter det mest spennende fluefiske. Denne sesongen er mest hektisk i juli og varer normalt ut august. Sperillørreten er mest tallrik på sensommer og høst. Anbefalte fluer er de med toner av gult og grønt i seg. Raklehane, Streaking caddis, Superpuppan, og fjærmyggimitasjoner er populære fluer i Begna. Ellers sverger mange til Olsen, Vi Menn flua, Hardys favoritt og Biskopen som tradisjonelle våtfluer. For spinnere og sluk regnes kombinasjoner mellom gult, svart og gull som sikre.

Gjedde
Arten er relativt ny i vassdraget slik at vi har foreløpig lite erfaring til å komme med klare anbefalinger, men fiske om våren på grunt vann kan anbefales. Utover sommeren og høsten kan det se ut som temperaturen i vannet har stor betydning for hvor aktiv gjedda er. 

~ Fiskeregler ~
Fiske med stang og handsnøre er tillatt i området oset i Sperillen/Bagn. Sør for Grimsrud bru er det også tillatt å fiske fra båt. Det er forbudt å fiske med agnfisk eller fiskekjøtt. Dette av hensyn til faren for spredning av fiskesykdommer. Nærmere regler om fiske finnes på oppslagstavler langs elva og på internett. Overtredelse av fiskereglene kan medføre anmeldelse.

~ Oppsyn ~
Oppsynet vil gi deg informasjon og nyttige tips om fiske. Påtreffes du uten gyldig fiskekort må du regne med et gebyr/anmeldelse.


Mer informasjon: www.begnaelv.no, www.fisking-i-valdres.no

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Rock carvings at Møllerstufossen

Land

Vandring
Enkel
0.1 km · 0.5 t

Nature Experience Chair 'Boulder'

Land

Vandring
Enkel
1.7 km · 0.5 – 1 t

Nature Experience Chair 'Lundebru'

Land

Interessepunkt
Enkel
0.4 km · 0.5 – 1 t

Hellebekk

Valdres

Langrenn
Middels
16.2 km · 2.5 – 3.5 t

Sist oppdatert: