Elgparadiset Smådalen Dyreliv

 • Elg i Smådalen.

  Elg i Smådalen. Foto: Thor Østbye

 • Ikkje uvanleg at elgen krysser fjell frå eit dalføre til eit anna.

  Ikkje uvanleg at elgen krysser fjell frå eit dalføre til eit anna. Foto: Thor Østbye

 • Rikt beite.

  Rikt beite. Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: april-november

Om Elgparadiset Smådalen

Elgen har vore i Vang i tidlegare tider, noko fangstgroper for elg både frå Høre, Ryfoss og Vang hovudsokn viser. Arten har så vore borte lenge, før den første elgen i nyare tid blei skoten i Høre i 1956. Elgen blei etter kvart vanleg i Vang og for perioden 2006–2013 blei det i gjennomsnitt skote 54 elgar i året i kommunen.

Dei aller største elgane i Vang finn du ofte i Smådalen og vil du sjå elgen på relativt nært hald er ein ekspedisjon ut på dei store myrdraga lengst sør i dalen noko å anbefale. Her kan du sjå elgen heilt opp i skoggrensa.

Elles i Vang finner er elgen vanleg frå områda rundt Begna, sør i kommunen til opp i vierbeltet. Nokon kan ein untakvis treffe i høgfjellet på sommaren. På  vinteren trekk mange ned i bygda, fordi det her er betre med mat og mindre snø enn lenger opp mot fjellet.

Kart

Questions or comments? Let us know.

Laster du ned appen Outtt kan du lagre alle favorittopplevelsene dine med turkart, bilder og beskrivelser klart for offline bruk.

Se flere populære opplevelser

Hulabaksteinen

Vang

Vandring
Enkel
0.8 km · 0.2 – 0.5 t

Vabakko

Vang

Vandring
Enkel
3 km · 0.2 – 1 t

Traneskrik på Øynadn

Vang

Fuglekikking
Enkel
2.5 km · 2 – 2.5 t

Våtmark på Øynadn

Vang

Planteliv
Enkel
 

Sist oppdatert: