Elgparadiset Smådalen Dyreliv

 • Elg i Smådalen.

  Elg i Smådalen. Foto: Thor Østbye

 • Ikkje uvanleg at elgen krysser fjell frå eit dalføre til eit anna.

  Ikkje uvanleg at elgen krysser fjell frå eit dalføre til eit anna. Foto: Thor Østbye

 • Rikt beite.

  Rikt beite. Foto: Thor Østbye

Viktig informasjon

 • Destinasjon: Vang
 • Sesong: april–november

Om Elgparadiset Smådalen

Elgen har vore i Vang i tidlegare tider, noko fangstgroper for elg både frå Høre, Ryfoss og Vang hovudsokn viser. Arten har så vore borte lenge, før den første elgen i nyare tid blei skoten i Høre i 1956. Elgen blei etter kvart vanleg i Vang og for perioden 2006–2013 blei det i gjennomsnitt skote 54 elgar i året i kommunen.

Dei aller største elgane i Vang finn du ofte i Smådalen og vil du sjå elgen på relativt nært hald er ein ekspedisjon ut på dei store myrdraga lengst sør i dalen noko å anbefale. Her kan du sjå elgen heilt opp i skoggrensa.

Elles i Vang finner er elgen vanleg frå områda rundt Begna, sør i kommunen til opp i vierbeltet. Nokon kan ein untakvis treffe i høgfjellet på sommaren. På  vinteren trekk mange ned i bygda, fordi det her er betre med mat og mindre snø enn lenger opp mot fjellet.

Kart

Lagre og del

Tilbakemelding

Se flere populære opplevelser

Hulabaksteinen

Vang

Vandring 0.8 km · 0.2 – 0.5 t

Vabakko

Vang

Vandring 3 km · 0.2 – 1 t

Traneskrik på Øynadn

Vang

Fuglekikking 2.5 km · 2 – 2.5 t

Get this adventure in the Outtt app

Available for iOS and Android

 • Download topographic maps for offline use
 • Follow your position on the map as you move along the marked trails
 • Find over 1,000 adventures with trail descriptions, practical information, and high-resolution photos

Last ned Outtt